---

Denné zamyslenie na 5. august

 

Medzi dôležité veci, ktoré sa učíme v Anonymných gambleroch, patrí tiež byť dobrý sám k sebe. Pre mnohých z nás je to však prekvapujúco náročná vec. Niektorí z nás si tak veľmi vychutnávajú svoje utrpenie, že každú udalosť pri rozprávaní nafukujú do enormných rozmerov. Sebaľutovačov priťahuje mučeníctvo ako silný magnet, až pokým ich nezaplavia radosti vyrovnanosti a uspokojenia prostredníctvom programu AG a Dvanástich krokov.

 

Učím sa byť postupne sám sebou?

 

Dnes sa modlím

Nech sa učím odpúšťať sám sebe. Žiadal som a prijal som odpustenie od Boha a od ostatných, tak prečo je také ťažké odpustiť sám sebe? Prečo stále zveličujem svoje utrpenie? Prečo si stále oblizujem svoje emocionálne rany? Nech nasledujem Boží príklad odpustenia, pokračujem s Programom a učím sa byť dobrý sám k sebe.

 

Dnes si zapamätám

Mučeníctvo ohlupuje mučeníka.

 
---

Denné zamyslenie na 6. august

 

Niekedy sa cez trpkú skúsenosť a bolestivé lekcie učíme v spoločenstve Anonymných gambleroch, že resentiment je náš nepriateľ číslo jeden. Ničí nás viac ako čokoľvek iné. Z resentimentu pramenia všetky formy duchovných ochorení, pretože nie sme iba mentálne a fyzicky chorí, ale takisto aj duchovne. Keď sa uzdravujeme z nášho duchovného ochorenia, polepšuje sa nám aj fyzicky a psychicky.

 

Uvedomujem si, že iba málo vecí je trpkejších, ako pocit zatrpknutosti? Pozorujem, že moja zlosť je nebezpečnejšia pre mňa, než pre moju obeť?

 

Dnes sa modlím

Prosím o pomoc pri odstraňovaní hromady resentimentov, ktoré som v sebe nazbieral. Nech sa učím, že aj resentimenty sú herci – v skutočnosti môže ísť o obavy zo straty práce, lásky, príležitosti, môže ísť o zranenia alebo pocity viny. Nech viem, že Boh je môj uzdravovateľ. Nech si priznám moju potrebu.

 

Dnes si zapamätám

Resentimenty sú odpad. Odvez ho preč.

 
---

Denné zamyslenie na 7. august

 

Čo môžeme urobiť s našimi resentimentami? Skúsenosť ukazuje, že najlepšia vec, akú môžeme urobiť, je spísať si ich, vymenujúc ľudí, inštitúcie alebo princípy, ktoré sú predmetmi nášho hnevu či resentimentu. Keď si spíšem svoje resentimenty a potom sa sám seba spýtam, prečo som naštvaný/-á, v mnohých prípadoch, ako som zistil/-a, je zranená alebo ohrozená moja sebaúcta, financie, ambície alebo moje osobné vzťahy.

 

Naučím sa niekedy, že najhoršia vec na mojich resentimentoch je môj nekonečný nácvik činov odplaty?

 

Dnes sa modlím

Nech mi Boh pomôže nájsť cestu, ako sa zbaviť resentimentov. Nech zanechám hodiny strávené vymýšľaním krátkych divadelných hier, kde hrám hlavnú rolu nahnevaného muža/ženy, ktorý/-á svojím krikom šikovne umlčí osobu, ktorá ho/ju ohrozuje. Keďže tieto drámy sa nikdy neuvedú na scénu, nech miesto toho spíšem zoznam svojich resentimentov a pozriem sa na všetky dôvody, ktoré stoja za nimi. Nech je toto spôsob, ako sa ich môžem zbaviť.

 

Dnes si zapamätám

Resentimenty spôsobujú násilie; spôsobujú chorobu u nenásilných ľudí.

 
---

Denné zamyslenie na 8. august

 

Ako uzdravujúci sa patologický hráč si musím uvedomovať, že ani maximálne spoločenské prijatie resentimentov z nich neodstráni ich jed. Problém resentimentov je do určitej miery veľmi podobný problému hazardných hier. Poker ani kasíno nebudú pre mňa nikdy bezpečné. Kvôli podpore dobrej veci navštevujem benefičné akcie, často konané v príjemnej atmosfére, v ktorej sa hazardné hry zdajú byť takmer neškodné.

 

Tak ako slušne, ale neústupne odmietam hazardnú hru, odmietnem tiež prijať resentimenty?

 

Dnes sa modlím

Keď hnev, bolesť, strach alebo vina kvôli spoločenskej prijateľnosti predstierajú slušné správanie, prezlečú sa za resentimenty a prídu na oslavu bočným vchodom, nech sa s nimi nedávam dokopy. Tieto zamaskované emócie môžu byť plné podvodu podobne ako samotné hazardné hry.

 

Dnes si zapamätám

Stráž si bočný vchod.

 
---

Denné zamyslenie na 9. august

 

Pri mnohých príležitostiach som zistil, že medzi mojimi obavami a resentimentami je silná spojitosť. Ak sa napríklad tajne obávam, že som neschopný, budem mať sklon cítiť hlboký odpor ku komukoľvek, koho skutky alebo slová odhaľujú moju domnelú nedostatočnosť. No obvykle je príliš bolestné priznať, že moje vlastné obavy a pochybnosti o sebe sú príčinou mojich resentimentov. Oveľa ľahšie je hodiť vinu na „zlé správanie“ alebo „sebecké pohnútky“ niekoho druhého, a používať to ako ospravedlnenie pre moje resentimenty.

 

Uvedomujem si, že keď v sebe prechovávam resentiment voči niekomu, dovoľujem tomuto človeku prebývať v mojej hlave „bez platenia nájomného“?

 

Dnes sa modlím

Nech mi Boh pomáha prekonať moje pocity neschopnosti. Nech viem, že ak sa stále považujem za o stupeň nižšieho ako ten druhý, nedávam náležité uznanie môjmu Stvoriteľovi, ktorý dal každému z nás osobitnú a hodnotnú zmes talentov. V skutočnosti šomrem na Boží plán. Nech hľadám pod mojou hromadou odpadkov-resentimentov nedostatok sebadôvery.

 

Dnes si zapamätám

Keď upevňujem svoju sebadôveru, borím resentimenty.

 
---

Denné zamyslenie na 10. august

 

Väčšinu nášho života sme boli sami sebe najhoršími nepriateľmi, a často sme si vážne ubližovali vplyvom „oprávneného“ resentimentu kvôli nepatrnej krivde. Na svete nepochybne existuje veľa dôvodov pre resentiment, pričom väčšinou pre ne existuje „ospravedlnenie“. Ale nikdy nedokážeme urovnať všetky krivdy na svete, ani zariadiť veci tak, aby sme sa zavďačili každému. Ak sa k nám druhí alebo sám život správali nespravodlivo, môžeme sa vyhnúť zhoršovaniu celého problému tak, že celkom odpustíme osobám, ktorých sa to týka a zanecháme deštruktívny zlozvyk posudzovania prípadov z minulosti, kedy sme boli zranení a ponížení.

 

Dokážem veriť, že včerajšie zranenie sa môže dnes premeniť na porozumenie, ktoré zajtra môže zasa prerásť do lásky?

 

Dnes sa modlím

Či už sa ku mne naozaj niekto správa nespravodlivo, alebo si to len myslím, nech sa nesnažím byť nahnevaným človekom, ktorý sa nechá zožierať zraneniami minulosti. Len čo identifikujem základnú emóciu, ktorá stojí za mojím resentimentom, nech som dosť veľkorysý nato, aby som odpustil osobe, ktorej sa to týka, a dosť múdry nato, aby som na celú vec zabudol.

 

Dnes si zapamätám

Nie každá nespravodlivosť sa dá napraviť.

 
---

Denné zamyslenie na 11. august

 

Keď sa rýpem v triviálnych veciach, ktoré ma rozčuľujú – ako burina vyháňajú resentimenty, rastúce do stále väčších rozmerov – nemyslím na to, ako by som si mohol rozšíriť svoj pohľad na svet. Pre mňa je práve toto ideálny spôsob, ako zraziť problémy na ich skutočnú veľkosť. Keď mi niekto alebo niečo spôsobuje problém, mal by som sa na prípad pozerať vo vzťahu k zvyšku môjho života – obzvlášť na tú jeho časť, ktorá je dobrá a za ktorú by som mal byť vďačný.

 

Som ochotný márniť svoj život znepokojovaním sa nad maličkosťami, ktoré zo mňa vysáva duševnú energiu?

 

Dnes sa modlím

Nech ma Boh chráni od neprimeraného znepokojovania sa nad malými vecami. Nech mi namiesto toho otvorí oči, aby som videl majestátnosť Jeho vesmíru a neustálych divov v tomto Jeho svete. Nech mi udelí široké videnie, ktoré dokáže zredukovať akékoľvek malé znepokojenie na veľkosť muchy na okne v katedrále.

 

Dnes si zapamätám

I tie najmenšie podráždenia dokážu pokaziť moje videnie.