---

Denné zamyslenie na 21. máj

 

„Jazyk priateľstva nie je o slovách, ale o významoch,“ píše Thoreau. Život naozaj nadobúda v programe Anonymných gamblerov nový zmysel. Sledovať ľudí, ako sa uzdravujú, ako pomáhajú druhým, ako ich opúšťa osamelosť, vidieť ako okolo teba rastie Spoločenstvo, mať veľa priateľov - toto sú zážitky, ktoré by sme nemali prepásť.

 

Dokážem si vybaviť svoje počiatočné reakcie, keď som prišiel k Anonymným gamblerom? Verím, že som sa konečne vrátil domov?

 

Dnes sa modlím

Nech podobne ako program AG dodal môjmu životu nové významy, aj ja prinášam druhým rovnakú šancu na prehodnotenie svojho života vo svetle uzdravovania, spoločného cieľa, priateľstiev a duchovného rozmachu. Chválim Boha za novú víziu pre môj život. Chválim Boha, že mi prinavrátil hodnotu a zmysel života.

 

Dnes si zapamätám

Cením si svoj život.

 

---

Denné zamyslenie na 22. máj

 

Keď som prvýkrát počúval ľudí v Anonymných gambleroch, ako otvorene a úprimne hovoria o sebe, bol som šokovaný. Príbehy o ich vlastných gamblerských eskapádach, obavách a zožierajúcej osamelosti boli pre mňa doslova šokujúce. Zistil som – a sotva som si spočiatku trúfal tomu uveriť – že nie som sám, že nie som až taký odlišný od iných a že sme si vlastne veľmi podobní. Začal som si uvedomovať, že niekam patrím a moja osamelosť ma začala opúšťať.

 

Snažím sa odovzdávať to, čo mi ochotne dali druhí?

 

Dnes sa modlím

Nech začínam vidieť, keď moji priatelia v AG rozprávajú svoje životné príbehy, že naše podobné črty sú ďaleko viac udivujúce, ako naše rozdiely. Keď počúvam opisy ich patologického hráčstva a uzdravenia, nech často zažívam ten malý šok z poznania, ten pocit „hej, to je reč o mne!“, ktorý rýchlo zaženie moju odlúčenosť. Nech sa stanem nadšeným členom skupiny, a nech dávam a beriem rovnakým dielom.

 

Dnes si zapamätám

Rovnakosť, nie rozdiely.

 
---

Denné zamyslenie na 23. máj

 

Keď nováčikovia v Anonymných gambleroch zakúsia prvýkrát údiv nad tým, že sa naozaj nachádzajú medzi priateľmi, tiež si lámu hlavu – takmer s pocitom zdesenia – či je tento pocit skutočný a či pretrvá. Tí z nás, ktorí sú v Programe niekoľko rokov, môžu uistiť ktoréhokoľvek nováčika na mítingu, že je rozhodne veľmi skutočný a že naozaj pretrvá. Nie je to len ďalší neúspešný začiatok, ani chvíľkový nával radosti, po ktorom bude nevyhnutne nasledovať zdrvujúce sklamanie.

 

Som presvedčený, že môžem zažívať ozajstné a trvalé uzdravenie z osamelosti spojenej s mojím patologickým hráčstvom?

 

Dnes sa modlím

Bože, prosím, nedovoľ, aby ma brzdil strach zo znovu sa objavujúcej osamelosti. Nech viem, že otvorenosť, ktorá ma zahrieva v tejto skupine, predo mnou nezamkne dvere. Nech som trpezlivý s mojimi obavami, ktoré utvrdzovali moje niekdajšie sklamania a straty. Nech viem, že spoločenstvo skupiny ma časom presvedčí, že osamelosť je vždy liečiteľná.

 

Dnes si zapamätám

Osamelosť je liečiteľná.

 
---

Denné zamyslenie na 24. máj

 

Sotva sa možno dostať z dlhoročného podozrievania a ďalších sebaobranných mechanizmov zo dňa na deň. Úplne sme si navykli na pocit a konanie, ako by sme boli nepochopení a nemilovaní – či už to tak naozaj bolo, alebo nie. Niektorí z nás potrebujú čas a cvik na to, aby vyšli zo svojej ulity a zdanlivo uspokojivej samoty. I keď uveríme a spoznáme, že už viac nie sme sami, máme sklon občas sa vracať k starým pocitom a správaniu.

 

Dokážem byť nad vecou? Učím sa brať program Anonymných gamblerov a život ako voľný odev, ktorý môžem mať na sebe?

 

Dnes sa modlím

Nech neočakávam žiadnu totálnu zmenu všetkých mojich starých vlastností. Moja abstinencia od hrania je iba začiatok. Nech si uvedomujem, že príznaky môjho nutkavého správania vymiznú postupne. Ak sa občas pošmyknem a upadnem do mojej starej záľuby v sebaľútosti a grandióznosti, nech sa tým nenechám odradiť, ale nech som vďačný. Konečne dokážem čeliť sám sebe s úprimnosťou a nedovoľovať, aby ma premáhali moje klamy.

 

Dnes si zapamätám

Pekne pomaly.

 
---

Denné zamyslenie na 25. máj

 

Keď sme noví v Anonymných gambleroch, sme začiatočníci v úsilí o dosahovanie priateľstva – alebo dokonca v jeho prijímaní, ak je nám ponúkané. Niekedy nie sme si celkom istí, ako to urobiť alebo či to bude vlastne fungovať. Postupne sa však obnovujeme; stávame sa učenlivými. Učíme sa, napríklad, ako napísal Moliére, že „Čím viac milujeme svojich priateľov, tým menej im pochlebujeme.“

 

Iba pre dnešok, pokúsim sa o nadviazanie kontaktu, ak budem potrebovať priateľa?

 

Dnes sa modlím

Nech mi Boh pomáha objavovať, čo je to ozajstné priateľstvo. Modlím sa, aby som v mojich nových vzťahoch nebol taký dychtivý po uznaní, že by som si dovoľoval byť neúprimný – cez pochlebovanie, polopravdy, falošnú radostnosť či ochranné milosrdné lži.

 

Dnes si zapamätám

Ozajstný priateľ je úprimný.

 
---

Denné zamyslenie na 26. máj

 

Dnes už viem, že nemusím pokračovať v ceste sám. Naučil som sa, že je bezpečnejšie, rozumnejšie a istejšie napredovať s kamarátmi, ktorí idú rovnakým smerom ako ja. Nikto z nás sa nemusí hanbiť za to, že využíva pomoc, pretože si všetci vzájomne pomáhame. Využívať pomoc pri uzdravovaní sa z mojej závislosti nie je už viac znakom slabosti, podobne ako používať barlu, ak mám zlomenú nohu. Pre tých, ktorí ju potrebujú a ktorí chápu jej prospešnosť, je barla krásna vec.

 

Neodmietam ešte stále niekedy prijať ľahko dostupnú pomoc?

 

Dnes sa modlím

Bože, daj, nech chápem, že požiadať o pomoc nie je znakom slabosti; že kamarátstvo v skupine je to, vďaka čomu to funguje pre každého z nás. Je preukázané, že Program Anonymných gamblerov a sila skupiny sú podobne ako vakcína proti záškrtu alebo detskej obrne prevenciou proti pošmyknutiu a návratu k starým zlozvykom.

 

Dnes si zapamätám

Pomoc je tak blízko ako môj mobil.

 
---

Denné zamyslenie na 27. máj

 

Ak sa môžem rozprávať iba sám so sebou, takáto „konverzácia“ ľahko naberie tak trocha neobjektívny ráz. Pokúšať sa vyhovoriť si „malú stávku“ či iba „jedno kolo na mašine“, je ako skúšať autohypnózu. Jednoducho to nefunguje. Väčšinou je to asi také účinné, ako keby som sa snažil vyhovoriť si napríklad chrípku. Keď je moje srdce oťažené a moja odolnosť citeľne oslabená, vždy môžem nájsť útechu, ak sa zverím so svojou situáciou úprimnému a chápavému kamarátovi z programu Anonymných gamblerov.

 

Viem, kto sú moji kamaráti?

 

Dnes sa modlím

Aby som nadobudol presvedčenie, že nás Boh dal dokopy ako súčasť svojho plánu. Nech dokážem požiadať o pomoc podobne ako som pripravený ju poskytnúť, bez ohľadu na to, ako dlho som v programe. Nech sú mi nespočetné skúsenosti druhých jasným dôkazom toho, že vyhovoriť si svoj problém sám pred sebou len málokedy pomôže, ale zato vzájomná opora, ktorá vychádza zo zdieľania svojho života, zvyčajne áno.

 

Dnes si zapamätám

Keď požiadam o pomoc, zároveň tým aj pomáham.

 
---

Denné zamyslenie na 28. máj

 

Všetci sme zažili časy, keď sme sa cítili odcudzení; keď sa zdalo, že sa nemáme kam a na koho obrátiť. Keď nevieme, ktorým smerom ísť, keď sa zdá, že neexistuje nikto, kto by nám pomohol, ani vtedy nie sme sami a bez pomoci – Božia prítomnosť je vždy s nami. Keď potrebujeme silu, odvahu alebo útechu, Boh je tu pre nás ako pomoc, ktorú potrebujeme. Ešte predtým, ako sa obrátime na Boha, Jeho láska nám ponúka pomoc; Jeho milujúci Duch v nás počuje náš nárek a odpovedá nám.

 

Verím úprimne, že už viac nemusím byť sám?

 

Dnes sa modlím

Nech nikdy nie som sám, dokonca ani keď som mimo ľudí; ak si nájdem čas na to, aby som hovoril s mojou Vyššou silou. Nech je Boh mojím spoločníkom, mojou radosťou a mojou všadeprítomnou pomocou, keď mám problém. Nech ma vedomie tejto ustavičnej prítomnosti napĺňa pokojom, aby som sa nebál ani samoty mojej vlastnej izby, ani odcudzenia v miestnosti plnej ľudí.

 

Dnes si zapamätám

Načúvaj Božej prítomnosti.