---

Denné zamyslenie na 17. september

 

Keď vidím nováčikov, ktorí prichádzajú k Anonymným gamblerom, ako prvé si spomeniem na bolesť a nezvládnuteľný bordel, v ktorom som sa nachádzal, a potom na nádej, ktorú som cítil, len čo som nadobudol ochotu prijať program Anonymných gamblerov. Keď vidím a počujem veteránov, niektorých dvadsať a viac rokov v AG, pripomínam si, že ak mám pokračovať v uzdravovaní, musím urobiť tento Program súčasťou môjho každodenného života. Hoci nemôžem zabudnúť na včerajšok, musím sa zamerať predovšetkým na DNEŠOK.

 

Uvedomujem si, že ak dnes urobím program AG súčasťou môjho života, nemusím sa báť budúcnosti, ani sa zaťažovať žiaľmi z minulosti?

 

Dnes sa modlím

Urob ma dvojnásobne ochotným – deliť sa o svoje skúsenosti s nováčikmi a načúvať tým, ktorí sú skúsenejší, ako ja. Tak nováčikovia, ako aj veteráni mi poskytujú cenné lekcie, ak len budem počúvať a učiť sa. Pomôž mi viac sa učiť, aby som mohol viac ponúkať.

 

Dnes si zapamätám

Dobrý učiteľ je ochotný stále sa učiť.


---

Denné zamyslenie na 18. september

 

V každom príbehu, ktorý počujeme od druhých v Anonymných gambleroch je bolesť cenou za vstup do nového života. Ale zaplatením tohto vstupného sme získali viac, ako sme očakávali. Priviedlo nás to k takej úrovni pokory, v ktorej sme čoskoro objavili liečiteľa bolesti. A nakoniec sme sa viac ako kedykoľvek predtým začali menej báť bolesti a viac túžiť po pokore.

 

Učím sa v živote „netlačiť priveľmi na pílu“ a ťažiť čo najviac z toho, čo ku mne prichádza a čo najmenej z toho, čo odo mňa odchádza?

 

Dnes sa modlím

Ak je Božím plánom pre nás duchovný rast, užšie spojenie s Jeho princípmi toho, čo je dobré a pravdivé, potom nech verím tomu, že všetky moje skúsenosti obnovili a zdokonalili moje ja. Nech sa nebojím lekcií bolesti. Nech viem, že musím pokračovať v raste tak skrze bolesť, ako aj radosť.

 

Dnes si zapamätám

Cítim bolesť, teda som.

 

---

Denné zamyslenie na 19. september

 

Stále nie je pre mňa práve „hračkou“ prijať dnešnú občasnú bolesť a úzkosť s veľkou mierou vyrovnanosti, ale stále viac som schopný byť vďačný za isté množstvo bolesti. V programe Anonymných gamblerov nachádzame ochotu robiť to skrze prechádzanie si poučení z minulých utrpení – poučení, ktoré viedli k darom, z ktorých sa teraz radujeme. Spomíname si, ako nás muky našich hráčskych dní a tiež bolesť rebélie a pošramotenej pýchy často viedli k Božej milosti, a teda k novej slobode.

 

Poďakoval som sa dnes mojej Vyššej sile za zázrak života?

 

Dnes sa modlím

Keď som bol bezradný, žiadal som Boha o pomoc. Keď som bol zúfalý, siahal som po Jeho nádeji. Keď som bol bezmocný voči môjmu patologickému hráčstvu, žiadal som Ho, aby sa so mnou podelil o svoju silu. Teraz môžem úprimne ďakovať Bohu za to, že som bol bezradný, zúfalý a bezmocný, pretože som svedkom zázraku.

 

Dnes si zapamätám

Od bezmocných výhier a prehier k Vyššej sile.

 

---

Denné zamyslenie na 20. september

 

Schopenhauer napísal: „Keď človek dospeje do stavu, v ktorom verí tomu, že niečo sa musí stať, aj keď si to neželá, a to čo si želá, aby sa stalo, nikdy nebude, tak to je skutočne štádium, ktoré sa nazýva zúfalstvo.“ Je niekedy veľmi ťažké prijať skutočne veľkú bolesť emocionálnych ťažkostí, keď sa snažíme udržať si svoju abstinenciu. Jednako sme sa včas dozvedeli, že prekonanie takýchto problémov je skutočným testom životného štýlu Anonymných gamblerov.

 

Verím, že ťažkosti mi poskytujú väčšiu možnosť rastu ako pohodlie alebo úspech?

 

Dnes sa modlím

Kiež pevne verím, že Boh mi vo svojej nekonečnej múdrosti neposiela tie občasné chvíle citového napätia, aby dráždil moju abstinenciu, ale aby ma vyzval k rastu v mojom sebaovládaní a presvedčení. Nech sa učím nebáť sa emocionálnych vrcholov a roklín, pretože program Anonymných gamblerov ma vybavuje na všetky druhy terénu.

 

Dnes si zapamätám

Sila skrze ťažkosti.

 

---

Denné zamyslenie na 21. september

 

Počul som vetu, že keď Boh zatvorí dvere, otvorí okno. Odkedy som začal pracovať na Dvanástich krokoch, mnohé strachy a bolesti, ktoré ma sužovali, zmizli. Niektoré z mojich nedostatkov boli odstránené, s ďalšími však stále bojujem. Verím, že ak neustále pokračujem v práci na Dvanástich krokoch, môj život sa bude naďalej zlepšovať – fyzicky, psychicky aj duchovne.

 

Som ochotnejší a schopnejší pomáhať druhým skrze moju vlastnú prácu na krokoch?

 

Dnes sa modlím

Ďakujem Bohu za dôkaz, že Dvanásť krokov uzdravenia Anonymných gamblerov je schodiskom k normálnejšiemu životu. Ako na nich opätovne svedomito pracujem, môj život sa stáva lepším, zdravším a bližším k mojej Vyššej sile. Ak ich naďalej žijem, nech cítim rovnakú vďačnosť a povznesenie ducha ako tí, ktorí ich len začínajú objavovať.

 

Dnes si zapamätám

Krok za krokom, deň za dňom.

 

---

Denné zamyslenie na 22. september

 

Po mojom príchode k Anonymným gamblerom som značnú dobu dovoľoval veciam, ktoré som nemohol robiť, aby ma zdržiavali od toho, čo som robiť mohol. Ak ma vyrušovalo to, čo hovoril rečník alebo ostatní, urazene som sa stiahol do svojej ulity. Teraz, namiesto toho, aby som bol naštvaný alebo zaujal obrannú pozíciu, keď niekto zatne do živého, snažím sa to uvítať, pretože mi to umožňuje pracovať na svojich postojoch a vnímaní Boha, seba samého, druhých ľudí a mojej životnej situácie. Nemusíme už viac nutkavo hrať, ale niekedy máme problém s nutkavým myslením.

 

Som ochotný rásť a dospieť?

 

Dnes sa modlím

Nech mi Boh dá odvahu skúšať moje nové krídla, aj keď pierko po pierku. Nech nečakám, kým budem úplne v poriadku, aby som znovu vošiel do sveta každodenných príležitostí, pretože uzdravovanie má pokračujúci charakter a rast prichádza skrze výzvy. Nech sa viac zúfalo nepokúšam o dokonalosť, ale nech si držím si svoje ciele v dohľade a rozvíjam sa tak, ako žijem – deň po dni.

 

Dnes si zapamätám

To, čo nedokážem robiť, by nemalo stáť v ceste tomu, čo robiť môžem.

 

---

Denné zamyslenie na 23. september

 

Mnohí z nás nováčikov pri štúdiu Dvanástich krokov uzdravenia zvolali: „To je ale program! To nemôžem zvládnuť.“ „Nedajte sa odradiť,“ počujeme stretnutie za stretnutím. „Nikto z nás nie je schopný dosiahnuť niečo ako dokonalé dodržiavanie týchto princípov. Nie sme svätí. Podstatné je, že sme ochotní rásť po duchovnej línii. Stanovené princípy sú pomôckou pre pokrok. Domáhame sa skôr duchovného pokroku, ako duchovnej dokonalosti.“

 

Dokážem veriť, ako napísal Browning, že sa nemám usilovať prerobiť seba samého, ale čo najlepšie využiť to, čo Boh stvoril?

 

Dnes sa modlím

Aj keď som v programe AG starým kozákom, nech nezabúdam, že Dvanásť krokov uzdravenia nepredstavuje konečné výsledky, ktoré si možno vyškrtať v zozname „vecí, ktoré treba urobiť“. Naopak, sú snahou o dosahovanie cieľa, pomôckou, ako sa tam dostať. Kiež si zachovávam svoju myseľ otvorenú pre prehlbovanie interpretácií týchto princípov.

 

Dnes si zapamätám

Skôr pokrok, ako dokonalosť.

 

---

Denné zamyslenie na 24. september

 

„Každý chce byť niekým, nikto však nechce postupne rásť“ napísal Goethe. Ako všetci, tak i ja sa niekedy pýtam sám seba: Kto som? Kde som? Kam kráčam? O čom to celé je? Proces učenia a rastu je zvyčajne pozvoľný. Ale naše hľadanie nakoniec vždy dospeje k nájdeniu. Často sa ukazuje, že to, čo vyzeralo ako veľké tajomstvo, je zabalené v úplnej jednoduchosti.

 

Prijal som skutočnosť, že moja ochota rásť je základom môjho duchovného rozvoja?

 

Dnes sa modlím

Bože, daj mi trpezlivosť a vytrvalosť, aby som vydržal okopávať dlhé hriadky, aj keď ich koniec je v nedohľadne. Princípy programu Anonymných gamblerov sú mojou ročenkou pre pestovanie dokonca viac ako pre zber plodov. Úroda príde a bude dosť bohatá, aby som sa o ňu podelil, ak sa budem vytrvalo starať o svoju záhradu.

 

Dnes si zapamätám

Ísť tam, nie byť tam.