---

Denné zamyslenie na 13. apríl

 

Mnohí patologickí hráči sú sužovaní presvedčením, že ak sa niekedy objavia v blízkosti programu Anonymných gamblerov – či už návštevou mítingu alebo pri individuálnom rozhovore s nejakým členom – budú tlačení do prispôsobenia sa nejakému typu viery alebo náboženstva. Neuvedomujú si, že viera nikdy nie je nevyhnutnosťou pre členstvo v Programe, že sloboda od hazardného hrania môže byť dosiahnutá jednoduchým prijatím jej minima, a že naše poňatie Vyššej sily a Boha, tak ako my chápeme, dovoľuje každému takmer neobmedzený výber duchovného presvedčenia a konania.

 

Prijímam silu pomocou zdieľania s nováčikmi?

 

Dnes sa modlím

Nech nikdy neodstraším nováčikov alebo sa nestránim tých, ktorí ako my zvažujú príchod do AG a nevnucujem im svoje konkrétne, osobné predstavy o Vyššej sile. Kiež každý/á objaví svoju vlastnú duchovnú identitu. Nech všetci v sebe nájdu spojenie s určitým veľkým univerzálnym Bytím alebo Duchom, ktorého sila je väčšia, než ich vlastná. Kiež každým dňom rastiem, tak v tolerancii, ako aj v duchovnosti.

 

Dnes si zapamätám

Budem ponúkať pomoc, nie kázať.

 

---

Denné zamyslenie na 14. apríl

 

Každý muž a žena, ktorí sa pripojili k Anonymným gamblerom a majú v úmysle ostať, urobili začiatok tretieho kroku bez toho, že by si to uvedomili. Veď či nie je pravdou, že vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa ich hazardného hrania, sa každý z nich rozhodol odovzdať svoj život do starostlivosti, ochrany a vedenia Programu? Takže už samotnou ochotou dosiahli odvrhnutie svojej vlastnej vôle a svojich predstáv o závislosti v prospech tých, ktoré odporúča Program. Ak toto nie je odovzdanie svojej vôle a života novo nájdenej „Prozreteľnosti“, tak čo je to?

 

Zažívam duchovné prebudenie následkom Krokov?

 

Dnes sa modlím

Prosím, aby sa môj život zameriaval na Boha. Často ďakujem Bohu za duchovné prebudenie, ktoré pociťujem, odkedy som odovzdal svoj život do Jeho starostlivosti. Nech sú slová „duchovné prebudenie“ pomôckou pre ostatných, že v každom človeku existuje neobmedzený zdroj duchovnej sily. Musí byť iba objavený.

 

Dnes si zapamätám

Posnažím sa zameriavať sa na Boha.

 
---

Denné zamyslenie na 15. apríl

 

Zriedka existujú aktívni patologickí hráči, ktorí majú nejakú predstavu o tom, akí sú nerozumní, alebo vidiac svoje iracionálne správanie, dokážu sa tomu postaviť. Jeden slovník definuje zdravý rozum ako „neporušenosť mysle“. Ale žiadny patologický gambler, racionálne analyzujúci jej alebo jeho deštruktívne správanie, nedokáže skutočne dosahovať celistvosť mysle.

 

Dospel som k viere, že Sila väčšia, ako ja, môže obnoviť normálny spôsob myslenia a života, tak ako to odporúča Druhý krok?

 

Dnes sa modlím

Nech pochopím, že moje správanie patologického hráča by sa dalo opísať ako „nenormálne“ alebo „šialené“. Priznanie „šialeného“ správania je pre tých, ktorí sú ešte stále aktívne závislí, prakticky nemožné. Modlím sa, nech mám odpor k šialenosti a hlúposti svojich dní závislosti. Nech si tak ako ja aj ostatní uvedomia svoj problém so závislosťou, nájdu v Anonymných gambleroch pomoc a dospejú k viere, že Vyššia sila dokáže obnoviť ich normálny spôsob myslenia a života.

 

Dnes sa modlím

On obnoví moju dušu.

 
---

Denné zamyslenie na 16. apríl

 

Kedysi som počul, že „hlava je zabijakom reality“. Keď sa pozriem späť na šialenstvo tých dní, kedy som hazardne hral, presne chápem, čo táto fráza znamená. Jednou z dôležitých výhod Programu je dnes pre mňa narastajúce uvedomovanie si sveta okolo mňa, aby som dokázal vidieť a užívať si realitu. Toto samotné pomáha zmenšiť problémy, ktoré tak často zveličujem, vyrábajúc si tak vlastné trápenie.

 

Nadobúdam zmysel pre realitu, ktorá je absolútnym základom vyrovnanosti?

 

Dnes sa modlím

Nech ma oživí lepší zmysel pre realitu a nech som nadšený z toho, že prvýkrát od nejasnosti mojich najhorších okamihov vidím zázraky a príležitosti v mojom okolí. Vynárajúc sa z oparu závislosti, kedy som sa o nič nezaujímal, vidím veci a tváre, ktoré znovu prichádzajú do mojej pozornosti, farebnejšie a jasnejšie. Kiež mám radosť z tejto novoobjavenej jasnosti.

 

Dnes si zapamätám

Zamerať sa na svoju realitu.

 
---

Denné zamyslenie na 17. apríl

 

Program Anonymných gamblerov ma učí, aby som vytrval na stráži proti netrpezlivosti, skĺznutiu do sebaľútosti a resentimentov zo slov a konaní druhých. Hoci nesmiem zabudnúť na to, aké to bývalo, tiež si nemôžem dovoliť trápiť sa výletmi do minulosti – len kvôli pôžitkárskej morbídnosti. Teraz, keď som si vedomý nebezpečných signálov, viem, že sa zdokonaľujem deň po dni.

 

Ak sa objaví kríza alebo nejaký problém, ktorý ma vyvádza z miery, vystavujem to svetlu Modlitby vyrovnanosti?

 

Dnes sa modlím

Prosím o náhľad ako preskúmať minulosť. Nech obmedzím svoje nutkanie strhnúť na seba pozornosť a tromfnúť členov svojej skupiny zasypaním ich hrôzostrašnými príbehmi mojej závislosti. Kiež viac nepoužívam minulosť na zdokumentovanie svojej sebaľútosti alebo zaplavenie sa pocitmi viny. Nech mi spomienky na tieto mizerné predchádzajúce dni poslúžia len ako strážcovia, chrániac ma pred riskantnými situáciami a nezdravými nastaveniami mysle.

 

Dnes si zapamätám

Minulosť nemôžem zmeniť.

 
---

Denné zamyslenie na 18. apríl

 

V Anonymných gambleroch veľmi dobre poznáme márnosť snahy prekonať našu závislosť pomocou vlastnej vôle. Zároveň vieme, že to chce obrovskú ochotu prijať dvanásť krokov Programu ako životný štýl, ktorý nás môže vrátiť k normálnemu spôsobu myslenia a života. Bez ohľadu na to, aká vážna je naša závislosť, s úľavou zistíme, že si stále môžeme vybrať. Môžeme si napríklad zvoliť priznanie, že sme osobne bezmocní voči hazardnému hraniu, že závislosť od Vyššej sily je nevyhnutnosťou, aj keď je to len prosté spoliehanie sa na našu skupinu v tomto Programe.

 

Zvolil som si snahu žiť úprimný a pokorný život, nezištnú službu pre mojich bratov a sestry, a Boha, tak ako ho ja chápem?

 

Dnes sa modlím

Bože, udeľ mi múdrosť, aby som vedel rozlíšiť medzi „silou vôle“ (ktorá bola predtým bezúspešná) a „ochotou“ vyhľadať pomoc v prípade môjho hazardného hrania, skrze Boha a ostatných, ktorí sa tiež uzdravujú. Kiež viem, že existujú možnosti, ktoré sú otvorené v tých najzahmlenejších fázach závislosti ako pre mňa, tak aj pre mojich spolutrpiacich kamarátov. Nech si vyberiem spôsob života, ktorý pre mňa chce Boh.

 

Dnes si zapamätám

Viac než pevná vôľa je kľúčom k uzdravovaniu ochota.

 
---

Denné zamyslenie na 19. apríl

 

Keď pokračujeme v robení týchto životne dôležitých rozhodnutí a takto sa posúvame smerom k týmto vysokým ambíciám, vraciame sa späť do reality a naše nutkanie sa vytráca. Zisťujeme, ako píše Plutarchos, že „Príjemný a šťastný život nepramení z vonkajších vecí. Človek čerpá potešenie a radosť zo seba, ako z prameňa.“

 

Učím sa „cestovať prvou triedou“ vo svojom vnútri?

 

Dnes sa modlím

Božia milosť mi ukázala, ako môžem byť znova šťastný. Nech ma Božia múdrosť učí, že zdroj šťastia je v mojom vnútri, v mojich nových hodnotách, novom zmysle pre sebaúctu, novej a otvorenej komunikácii s mojou Vyššou silou.

 

Dnes si zapamätám

Šťastie pramení zvnútra.

 
---

Denné zamyslenie na 20. apríl

 

„Ak človek neustále vidí iba obrov,“ píše Anais Ninová, „znamená to, že sa stále pozerá na svet očami dieťaťa.“ Počas tohto dvadsaťštyrihodinového obdobia nedovolím, aby ma zaťažovali myšlienky na obrov a príšery – veci, ktoré sú minulosťou. Nebudem sa znepokojovať zajtrajškom, pokým sa nestane mojím dneškom. Čím lepšie využijem dnešok, tým skôr bude zajtrajšok svetlejší.

 

Podal som dnes niekomu svoju pomocnú ruku?

 

Dnes sa modlím

Bože, daj nech dospejem. Nech viac nevidím na mojich stenách príšery a obrov, predstavy detskej obrazotvornosti. Nech pochovám svojich strašiakov a nech si uvedomím, že tie hrozné príšery sú iba skresleniami mojich niekdajších obáv. Nech sa vytratia spolu s ustrašenosťou na dennom svetle mojej novej vyrovnanosti.

 

Dnes si zapamätám

Odložím svoje detské obavy.