---

Denné zamyslenie na 14. január

 

Pripustil som, že nemôžem vyhrať hráčsky boj sám. Tak som nakoniec začal prijímať kriticky dôležitú skutočnosť, že závislosť od Vyššej sily mi môže pomôcť dosiahnuť to, čo sa mi zdalo vždy nemožné. Prestal som utekať. Prestal som bojovať. Prvý raz som začal prijímať. A prvý raz som začal zakúšať naozajstnú slobodu.

 

Uvedomujem si, že nezáleží na tom, akú obuv mám na nohách, ak utekám preč?

 

Dnes sa modlím

Nech viem, že sloboda je otázka odovzdania sa Vyššej sile – to najdôležitejšie odovzdanie sa, ktoré neznamená, že sa vzdám alebo že rezignujem, ale že podvolím svoju vôľu vôli Boha. Nech sa prestanem skrývať, uhýbať a utekať pred duchovným poriadkom. Nech nájdem pokoj v odovzdaní sa, v poznaní, že Boh chce, aby som bol v poriadku a zdravý a že On mi ukáže cestu.

 

Dnes si zapamätám

Najskôr odovzdanie (sa), potom vyrovnanosť.

 

---

Denné zamyslenie na 15. január

 

Nikdy nesmiem zabudnúť na to, kto som, čo som a odkiaľ pochádzam. Nesmiem zabudnúť na povahu mojej choroby a na to, aké to bolo predtým, ako som prišiel k Anonymným gamblerom. Budem sa snažiť udržiavať si čerstvú pamäť, no zároveň netráviť čas patologickým rýpaním sa v minulosti. Nebudem sa báť tešiť sa z toho, čo je krásne a veriť, že rovnako ako ja dávam druhým, aj druhí dajú mne.

 

Môžem si dovoliť zabudnúť na to, aký som býval, čo i len na minútu?

 

Dnes sa modlím

Nech nikdy nezabudnem na bolestné obdobie moje hráčskej závislosti. Nech nikdy nezabudnem, že podobné nešťastie na mňa čaká, ak by som skĺzol späť do mojich starých spôsobov. Nech však takéto pokĺznutia zároveň slúžia iba na to, aby upevnili mňa a iných ako som ja. Prosím, Bože, nedovoľ mi vyhrabávať spomienky, aby som vynikal nad inými členmi so svojimi „dobrodružnými historkami“. Podobne ako druhí patologickí hráči i ja sa musím mať na pozore pred túžbou byť stredobodom pozornosti.

 

Dnes si zapamätám

Urobím lepšie, ak sa nebudem snažiť „vynikať“ (nad druhými so svojimi „historkami“).

 

---

Denné zamyslenie na 16. január

 

Keď sme prvýkrát prišli k Anonymným gamblerom, či už sami od seba alebo pod tlakom druhých, niektorých z nás totálne znechutila predstava „kapitulácie“. Uznať porážku bolo v úplnom rozpore s našimi celoživotnými názormi. Niektorí z nás si vybavili nezabudnuteľné výzvy do boja Churchilla v Dunkirku či Franklina D. Roosevelta po útoku na Pearl Harbor. A tak sme sa spočiatku tajne zaprisahávali, že myšlienka kapitulácie je nemysliteľná.

 

Dospel som k viere, že iba cez úplnú porážku som schopný spraviť prvý krok na ceste k oslobodeniu a sile? Alebo v sebe stále prechovávam výhrady k princípu „pusť to a nechaj to na Boha“?

 

Dnes sa modlím

Nech skutočne verím, že úplné vzdanie sa celej mojej bytosti Vyššej sile je cestou k vyrovnanosti. Pretože môžem byť v poriadku iba v Tom, ktorý má moc dať ma dokopy. Nech skoncujem s túžbou „pokračovať v odpore“ a nikdy si nepriznať porážku. Nech sa odnaučím starú vetu „Nikdy sa nevzdávaj“ a nech si uvedomujem, že takáto hrdosť mi môže brániť v uzdravení.

 

Dnes si zapamätám

Ak som celkom Jeho, môže ma dať dokopy.

 

---

Denné zamyslenie na 17. január

 

Znovu a znovu mi bolo povedané, že musím neustále pracovať na tom, aby som zanechal svoje staré myšlienky. „To sa Ti ľahko hovorí,“ pomyslel som si niekedy. Celý môj život som bol programovaný presne ako počítač – konkrétne vstupy vyvolali predvídateľné reakcie. Moja myseľ má stále sklon reagovať ako počítač, no učím sa ničiť staré pásky a doslova sa preprogramovať.

 

Som celkom ochotný zanechať moje staré myšlienky? Som v tomto smere nebojácny a dôkladný na dennej báze?

 

Dnes sa modlím

Pomôž mi vykonávať si každý deň inventúru zásob mojich nových, zdravých myšlienok, vyhadzujúc tie staré, keď na ne natrafím, bez ľútosti či nostalgie. Z týchto starých myšlienok, ktoré sú také ošúchané a vybehané ako pár starých topánok, som už vyrástol. Teraz, na svetle, vidím, že sú plné dier.

 

Dnes si zapamätám

Program preprogramováva.

 

---

Denné zamyslenie na 18. január

 

Ak sme rozhodnutí prestať hrať, nesmie existovať absolútne nič, čo si necháme v rezerve – ani len hmlistá predstava, že naše nutkavé konanie sa jedného dňa obráti. Naša obnova nastáva skrze nádherný paradox Dvanástich krokov – sila pramení z úplnej porážky a strata nášho starého života je predpokladom pre nájdenie nového.

 

Som presvedčený, že sila prichádza v bezmocnosti? Verím, že ak uvoľním svoj život zo svojho zovretia, uľaví sa mi?

 

Dnes sa modlím

Nech spoznám silu cez bezmocnosť, víťazstvo cez kapituláciu, triumf cez porážku. Nech sa učím vzdať sa akéhokoľvek náznaku skrytej pýchy, ktorá ma presviedča že „to zvládnem sám.“ Nech je moja vôľa ponorená do všemocnej vôle Boha a nech je ňou vedená.

 

Dnes si zapamätám

Pusti to a nechaj to na Boha.

 

---

Denné zamyslenie na 19. január

 

Bolo pre mňa oveľa ľahšie prijať moju bezmocnosť voči hraniu ako prijať predstavu, že nejaká Vyššia sila môže dosiahnuť to, čo som nebol schopný dosiahnuť sám. Tým, že som vyhľadal pomoc a prijal spoločenstvo iných, podobne sužovaných ľudí, ma moja silná túžba opustila. Uvedomil som si, že ak som robil to, čo som bol bezmocný robiť sám, potom som to iste robil vďaka nejakej Sile mimo mňa, ktorá bola zjavne väčšia.

 

Odovzdal som svoj život do rúk Boha?

 

Dnes sa modlím

Nech Boh odstráni vo mne arogantnú pýchu, ktorá mi bráni v tom, aby som ho počúval. Nech sa moja nezdravá závislosť od hazardných hier a moja závislosť od tých, čo sú mi nablízku, premení na spoliehanie sa na Boha. Iba v tomto druhu závislosti/spoliehania sa na Vyššiu silu dosiahnem svoju vlastnú premenu.

 

Dnes si zapamätám

Som závislý od Boha.

 

---

Denné zamyslenie na 20. január

 

Keď dovolím, aby som sa upínal na problém, problém sa zhorší. No keď dovolím, aby som sa upol na riešenie, situácia sa zlepší. Moje dnešné problémy s peniazmi majú oveľa menší význam, keď sa sústredím na svoje uzdravovanie a trvalú abstinenciu namiesto toho, aby som trávil svoj čas tým, že si budem želať, aby som nemal žiadne dlhy. Moje niekdajšie veľké ilúzie o bohatstve bez dlhov sú dnes presne tým istým – ilúziami. Moje šťastie dnes závisí od môjho prijatia finančného bremena, ktoré som si vytvoril a plánov, ako sa ho budem postupne zbavovať nejakým rozumným spôsobom.

 

Je mi jasné, že moja trpezlivosť v týchto záležitostiach je dôležitou súčasťou môjho uzdravovania?

 

Dnes sa modlím

Nech nezabúdam, že môj život sa obracal k horšiemu počas dlhého časového obdobia. Moje uzdravovanie bude nasledovať podobný proces, ale opačným smerom: obracať sa postupne k lepšiemu počas dlhého časového obdobia.

 

Dnes si zapamätám

Moje nedostatky sa zväčšujú iba ak im to dovolím.

 

---

Denné zamyslenie na 21. január

 

Každý človek je súčasťou Božej ekonómie. Všetci sme deti Boha a je nepravdepodobné, žeby mal v úmysle niekoho uprednostňovať. Takže je pre nás všetkých nevyhnutné prijímať akékoľvek pozitívne dary, ktoré dostávame s hlbokou pokorou. Potrebujeme mať neustále na pamäti, že naše negatívne postoje boli spočiatku nevyhnutné ako prostriedok, ktorý nás doviedol do stavu, v ktorom sme boli pripravení prijať dar pozitívnych postojov cez skúsenosť premeny.

 

Prijímam skutočnosť, že moja závislosť a dno, na ktoré som si nakoniec siahol, sú základom, na ktorých spočíva môj duchovný základ?

 

Dnes sa modlím

Nech viem, že od prvého momentu, kedy som si priznal svoju bezmocnosť, sa Bohom daná sila stala mojou. Každý krok, ktorý som spravil od tohoto momentu porážky, bol krokom správnym smerom. Prvý krok je obrovský krok. Hoci to často uvádza do zúfalstva, nech si uvedomujem, že mi musí dôjsť nádej, aby som mohol byť naplnený novou nádejou, že musím byť oslabený o trucovitosť, aby som mohol poznať vôľu Boha.

 

Dnes si zapamätám

Sila cez bezmocnosť.