---

Denné zamyslenie na 31. január

 

Jedna z najkonštruktívnejších vecí, ktoré môžem robiť, je učiť sa počúvať sám seba a byť v kontakte so svojimi skutočnými pocitmi. Dlhé roky som seba nevnímal, a namiesto toho som žil na základe toho, čo cítili a hovorili druhí. Ešte aj dnes sa mi niekedy zdá, že oni majú všetkých päť pohromade, zatiaľ čo ja sa stále len tak tackám. Našťastie si začínam uvedomovať, že zavďačovanie sa druhým má mnoho podôb. Pomaly, ale iste si tiež začínam uvedomovať, že dokážem meniť svoje staré vzorce správania.

 

Budem seba viesť k tomu, aby som vnímal svoje skutočné ja? Budem pozorne počúvať svoj vnútorný hlas s očakávaním, že započujem úžasné veci?

 

Dnes sa modlím

Modlím sa, nech si viem seba vážiť natoľko, aby som vnímal svoje skutočné pocity; tie, ktoré som tak dlho odmietal počúvať, pomenúvať alebo si ich prisvojovať; tie, ktoré vo mne vreli ako jed. Nech viem, že sa potrebujem často zastavovať, aby som sa na ne pozrel a aby som načúval svojmu vnútornému ja.

 

Dnes si zapamätám

Budem si privlastňovať svoje pocity.

 

---

Denné zamyslenie na 1. február

 

Čím dlhšie som v programe Anonymných gamblerov, tým jasnejšie chápem, prečo je pre mňa také dôležité chápať, prečo robím to, čo robím, a hovorím to, čo hovorím. Začínam si pritom totiž uvedomovať, aký som typ človeka. Teraz už napríklad chápem, že je oveľa jednoduchšie byť úprimný k iným ľuďom ako k sebe. Tiež sa dozvedám, že všetkých nás brzdí potreba ospravedlňovať svoje slová a činy.

 

Urobil som inventúru seba tak, ako sa to navrhuje v Dvanástich krokoch? Priznal som sebe a inej ľudskej bytosti svoje chyby?

 

Dnes sa modlím

Nech ma v mojom ozdravnom procese nezastaví nesmiernosť štvrtého kroku Programu – vykonanie morálnej a finančnej inventúry samého seba – alebo priznanie týchto nedostatkov sebe a inej ľudskej bytosti. Nech viem, že úprimnosť k sebe je kľúčová.

 

Dnes si zapamätám

Nemôžem sa uzdraviť, ak prekrúcam pravdu.

 
---

Denné zamyslenie na 2. február

 

Keď sa obzriem späť, uvedomujem si, koľko času som vo svojom živote trávil zaoberaním sa chybami druhých. Pravda, poskytovalo mi to veľkú dávku sebauspokojenia, no teraz už chápem, akým ľstivým a naozaj zvráteným sa tento proces stal. Výsledkom zaoberania sa takzvanými chybami druhých bolo povolenie, ktoré som sebe udelil, aby som si nemusel uvedomovať svoje vlastné chyby.

 

Ukazujem stále prstom na chyby druhých, a takto sebaklamne prehliadam svoje vlastné nedostatky?

 

Dnes sa modlím

Nech chápem, že ak sa zaoberám chybami druhých, ide v skutočnosti iba o zastierací manéver, ktorý mi bráni starostlivo zhodnocovať sám seba, ale aj o spôsob, ako pozdvihnúť svoje upadajúce ego. Nech si preverím všetky moje „prečo“, ktoré stoja za mojím obviňovaním.

 

Dnes si zapamätám

Obviňovať znamená zahrávať sa.

 
---

Denné zamyslenie na 3. február

 

Anonymní gambleri nám umožňujú objaviť dve prekážky, ktoré nám bránia vnímať hodnotu a útechu plynúcu z duchovného prístupu: sebaospravedlňovanie a pokrytectvo. Prvá ma prísne uisťuje, že mám vždy pravdu. Druhá ma mylne utešuje falošnou predstavou, že som lepší ako ostatní ľudia – „svätejší ako ty“.

 

Iba pre dnešok, zastavím sa náhle počas svojho odôvodňovania a spýtam sa sám seba, prečo to robím a či je moje sebaospravedlňovanie naozaj čestné?

 

Dnes sa modlím

Nech dokážem prekonať potrebu „mať vždy pravdu“ a nech spoznám očisťujúci pocit uvoľnenia, ktorý pramení v úprimnom priznaní si svojej chyby. Nech sa mám na pozore pred predkladaním seba za príklad sebakontroly a sily, a nech prisudzujem zásluhy tam, kam patria – Vyššej sile.

 

Dnes si zapamätám

Mýliť sa je ľudské, ale potrebujem to vedieť priznať.

 
---

Denné zamyslenie na 4. február

 

Sotva dnes existuje taký uzdravujúci sa patologický hráč, ktorý by spochybňoval fakt, že popieranie je primárnym príznakom choroby. Program Anonymných gamblerov nás učí, že patologické hráčstvo vlastne navráva postihnutému človeku, že nie je v skutočnosti vôbec chorý. Nieto potom divu, že naše životy patologických hráčov charakterizovali bezmedzné racionalizácie, neúprimnosť a nezlomná neochota prijať skutočnosť, že sme po emocionálnej a mentálnej stránke nepochybne iní ako ostatní.

 

Priznal som svojmu najvnútornejšiemu ja, že som skutočne bezmocný voči môjmu nutkaniu hrať?

 

Dnes sa modlím

Nech pre mňa Prvý krok nie je polovičatým, ale úplným prijatím bezmocnosti voči mojej závislosti. Nech sa zbavím hlavného symptómu – popierania – ktorý odmieta prijať akýkoľvek ďalší príznak mojej choroby.

 

Dnes si zapamätám

Zriekni sa popierania.

 
---

Denné zamyslenie na 5. február

 

Ak som znepokojený, ustarostený, rozhorčený alebo frustrovaný, mám sklon vysvetľovať si situáciu tak, že nakoniec hádžem vinu na niekoho iného? Keď som v takomto rozpoložení, je moja konverzácia nasiaknutá výrazmi „On urobil…“, „Ona povedala…“, „Oni urobili…“? Alebo si dokážem úprimne priznať, že možno som na vine ja. Môj pokoj mysle závisí od prekonávania negatívnych postojov a sklonu k odôvodňovaniu.

 

Pokúsim sa byť, deň po dni, nekompromisne úprimný sám k sebe?

 

Dnes sa modlím

Nech sa dokážem pristihnúť pri tom, ako hovorím v tretej osobe: „On urobil…“, „Oni sľubovali…“ alebo „Ona vravela, že urobí…“, a nech dokážem venovať pozornosť obviňovaniu, ktoré sa stalo pre mňa vzorom a ktoré chráni falošné predstavy. Nech sa obrátim o 180 stupňov a nech čelím namiesto toho sám sebe.

 

Dnes si zapamätám

Úprimnosť je jediná správna taktika.

 
---

Denné zamyslenie na 6. február

 

Kedysi som býval expertom na nerealistické posudzovanie samého seba. V určitých obdobiach som sa pozeral iba na tú časť môjho života, ktorá vypadala dobre. Vtedy som zveličoval akékoľvek skutočné alebo domnelé cnosti, ku ktorým som sa dopracoval. Potom som ešte sám seba potľapkal po pleci za fantastický kus práce, ktorý som odviedol v Programe. Pravdaže, toto vyvolávalo naliehavú túžbu po stále väčších „úspechoch“ a stále väčšom uznaní. Nebol toto starý postup, ktorého som sa držal počas mojej aktívnej závislosti? Rozdiel je v dnešnej dobe v tom, že môžem používať najlepšie alibi, aké existujú – duchovné alibi.

 

Odôvodňujem niekedy svoje svojvoľné skutky a nezmyselné správanie v mene „duchovných cieľov“?

 

Dnes sa modlím

Bože, pomôž mi vedieť, či stále dychtím po pozornosti a uznaní až tak, že nafukujem svoje vlastné cnosti a zveličujem svoje úspechy v Programe či kdekoľvek inde. Daj, nech si udržiavam realistický pohľad na svoje dobré stránky aj počas procesu, v ktorom sa učím rešpektovať sám seba.

 

Dnes si zapamätám

Uč sa ovládať svoje nafukovanie.

 
---

Denné zamyslenie na 7. február

 

Úprimnosť je slovo, s ktorým som sa musel nanovo oboznámiť. Pred príchodom do AG som sa vo svojej hlave zaoberal klamstvami a polopravdami tak často, že som im všetkým začal veriť. Dnes sa usilujem o nekompromisnú úprimnosť – k sebe i k druhým. Predovšetkým však musím byť vždy úprimný k sebe pokiaľ ide o pripisovanie zásluh za moje uzdravenie – patria mojej Vyššej Sile a spoločenstvu AG.

 

Prijal som skutočnosť, že sebaklam mi môže iba uškodiť, pretože mi poskytuje nejasný a nerealistický obraz o osobe, akou skutočne som?

 

Dnes sa modlím

Nech mi Boh dovolí odsunúť záves, ktorý zahaľuje moje malé klamstvá, výhovorky, odôvodnenia, ospravedlnenia, prekrúcania i vyložené lži, aby mohli vyjsť na svetlo skutočné pravdy o mne. Nech sa zoznámim s osobou, akou skutočne som a nech sa teším z osoby, akou sa môžem stať.

 

Dnes si zapamätám

Ahoj, Ja. Zoznám sa s mojím skutočným Ja.