---

Denné zamyslenie na 16. júl

 

Dlhoročné skúsenosti ukázali, že program Anonymných gamblerov a Dvanásť krokov fungujú u každého, kto k nim pristupuje s otvorenou mysľou. Musíme pamätať na to, že nemôžeme očakávať náhle zázraky; koniec koncov situácia, v ktorej sa nachádzame dnes, sa vytvárala dlhé roky. Budem sa snažiť byť menej unáhlený vo vyvodzovaní odsudzujúcich záverov. Budem sa pridržiavať nádeje, že program AG dokáže zmeniť celý môj život za predpokladu, že mu dám šancu.

 

Uvedomujem si, že moja konečná spokojnosť nezávisí od toho, či sa veci vyvíjajú podľa mojich predstáv?

 

Dnes sa modlím

Modlím sa za môj otvorenejší prístup; za trochu viac trpezlivosti, menej unáhlenosti a viac pokory v mojom posudzovaní. Kiež vždy chápem, že zmena príde – určite nastane – ak budem počúvať Božiu vôľu. Bože, daj mi vytrvalosť, keď niekedy musím chvíľu čakať, aby Kroky priniesli efekt.

 

Dnes si zapamätám

Trpezlivosť.

 

---

Denné zamyslenie na 17. júl

 

Pre moje vlastné dobro budem chodiť na stretnutia a zapájať sa do diskusií s otvorenou mysľou, ktorá je pripravená prijímať nové myšlienky. Pre môj vlastný pokoj mysle a úľavu sa budem odhodlane usilovať využívať tieto myšlienky vo svojom živote. Budem mať na pamäti, že program Anonymných gamblerov mi ponúka návod a podporu, ktoré inde nenájdem. Vyhľadám ľudí, ktorí rozumejú mojim problémom a prijmem ich pomoc v záležitostiach, ktoré mi spôsobujú trápenie a zmätok.

 

Budem sa usilovať o ochotu počúvať a deliť sa?

 

Dnes sa modlím

Vďaka Ti, Bože, že si priniesol do môjho života program AG a s ním i lepšie porozumenie Tvojej Božskej moci. Pomôž mi, aby som nezabúdal, že účasť a pozornosť na stretnutiach sú mimoriadne dôležité na to, aby som vytrval v novom spôsobe života, ktorý som našťastie objavil. Nech počúvam a podelím sa s úprimnosťou, otvorenou mysľou a ochotou.

 

Dnes si zapamätám

Tu je naše know-how: úprimnosť, otvorená myseľ a ochota.

 
---

Denné zamyslenie na 18. júl

 

Málokto z nás vie, čo v skutočnosti chce a nikto z nás nevie, čo je pre nás najlepšie. Toto poznanie je v rukách Boha. Je to fakt, ktorý musím skôr či neskôr prijať napriek mojej nepoddajnosti a tvrdošijnému odporovaniu. Oddnes obmedzím svoje modlitby na prosby o vedenie, otvorenú myseľ, aby som ho prijímal a silu, aby som podľa neho konal. Zo všetkých síl sa budem usilovať odkladať akékoľvek rozhodnutie až kým mi moja Vyššia sila nedá jasne najavo, že toto rozhodnutie je pre mňa správne.

 

„Dohadujem sa“ so svojou Vyššou silou v domnienke, že ja viem, čo je pre mňa najlepšie?

 

Dnes sa modlím

Nech sa nepokúšam paktovať s mojou Vyššou silou. Miesto toho nech som nádobou otvorenou pre akúkoľvek inšpiráciu, ktorú Boh chce vliať do mňa. Modlím sa, aby som pamätal na to, že Božie rozhodnutia sú pre mňa lepšie ako moje vlastné tápavé plány a aby som ich spoznal vtedy, keď ich budem potrebovať.

 

Dnes si zapamätám

Nebudem sa dohadovať, ani uzatvárať stávky s Bohom.

 
---

Denné zamyslenie na 19. júl

 

Mnohí z nás prichádzajú do programu Anonymných gamblerov hlásajúc o sebe, že sú agnostici alebo ateisti. Ktosi raz povedal, že naša vôľa neveriť je taká silná, že by sme uprednostnili schôdzku s majiteľom pohrebníctva pred experimentálnym a otvoreným hľadaním Vyššej sily. Našťastie pre tých z nás, ktorí máme uzavretú myseľ, konštruktívne sily v programe AG takmer vždy zvíťazia nad našou tvrdohlavosťou. Onedlho objavíme bohatý svet viery a dôvery. Ony tu boli vždy, no chýbala nám ochota a otvorenosť mysle, aby sme ich prijímali.

 

Zbavuje ma niekedy moja tvrdohlavosť sily konať dobro, ktorá tkvie vo viere?

 

Dnes sa modlím

Chcem sa poďakovať mojej Vyššej sile za túto príležitosť otvoriť svoju myseľ, učiť sa znova o viere a dôvere, uvedomiť si, že to, že som sa zatúlal od úprimnosti a reality nezmenilo miesto Boha vo mne a ani Jeho láskyplný záujem o mňa. Nech viem, že vieru som stratil svojím vlastným počínaním. Vďaka Bohu za ďalšiu šancu veriť.

 

Dnes si zapamätám

Vzdaj sa vôle neveriť.

 
---

Denné zamyslenie na 20. júl

 

„Počúvanie je výsadou múdrosti,“ napísal raz Oliver Wendell Holmes. Ak sa budem zo všetkých síl snažiť rozvíjať v sebe umenie počúvať nekriticky a bez vyvodzovania unáhlených záverov, je veľká šanca, že rapídnejšie pokročím v mojom uzdravovaní. Ak sa budem zo všetkých síl snažiť zameriavať sa skôr na vyjadrené pocity a myšlienky, než na toho, kto ich vyjadruje, môžem byť obdarený nečakane užitočným posolstvom. Kľúčovou vlastnosťou dobrého počúvania je pokora, ktorá odráža fakt, že Boh k nám hovorí aj cez svoje najnezrozumiteľnejšie sa vyjadrujúce deti.

 

Neuzatvára môj postoj, že som lepší ako ten druhý (tá druhá) moju myseľ pred jeho (jej) návrhmi?

 

Dnes sa modlím

Nech ma moja Vyššia sila chráni pred tým, aby som sa považoval za lepšieho ako ktokoľvek, koho vystupovanie, jazyk, opačný názor či zreteľný nedostatok vedomostí ma odrádza od toho, čo hovorí. Nech vždy počúvam hlas Boha, ktorý možno počuť cez kohokoľvek z nás.

 

Dnes si zapamätám

Počúvaj reč a nenechaj sa odradiť tým, kto hovorí.

 
---

Denné zamyslenie na 21. júl

 

Keď čelíme nejakej okolnosti alebo situácii, ktorá sa nám nepáči, ako môžeme mať vieru, že všetko toto nám môže slúžiť na dobré? Možno sa musíme opýtať sami seba, čo je viera. Viera má svoj základ v pravde a láske. Môžeme mať vieru, keď sa pre ňu rozhodneme, bez ohľadu na to, v akej sme situácii. A ak sa pre ňu rozhodneme, môžeme očakávať, že zažijeme to najlepšie, čo môžeme zažiť.

 

Rozhodol som sa?

 

Dnes sa modlím

Nech som vďačný za schopnosť rozhodovať sa, ktorú mám od Boha. Z tejto vďačnosti a z môjho zmyslu pre blízkosť Boha, som sa rozhodol veriť. Nech sa táto viera, ako cesta, ktorú som si zvolil, stane dosť silnou, aby hýbala vrchmi, dosť silnou, aby ma oslobodzovala od nutkavej potreby hazardne hrať, dosť mocnou, aby zadržala príliv pokušení, ktoré ma ohrozujú, dosť optimistickou, aby hľadela cez moju súčasnú bolesť smerom k vrcholnému šťastiu.

 

Dnes si zapamätám

S vierou nie je nič nemožné.

 
---

Denné zamyslenie na 22. júl

 

Anonymní gambleri ma naučili, že základom môjho rastu je ochota meniť sa k lepšiemu. Z toho vyplýva, že musím mať tiež ochotu vziať na seba akúkoľvek zodpovednosť, ktorú to zahŕňa a odvážne konať všetky kroky, ktoré to vyžaduje.

 

„Som, viem a chcem.

Mám poznanie a ochotu.

Viem, že som a chcem.

Chcem byť a vedieť.“

– Sv. Augustín

 

Je ochota kľúčovou súčasťou môjho života a spôsobu, akým pracujem na programe AG?

 

Dnes sa modlím

Prosím o ochotu robiť to, čo môžem robiť, ochotu byť tým, kým môžem byť a, čo je niekedy najťažšie, ochotu byť tým, kým som. Prosím tiež o silu pretaviť moju ochotu do reality vo všetkom, čo robím, aby som mohol rásť v Božích cestách/spôsoboch a uplatňovať princípy Programu vo všetkých mojich záležitostiach.

 

Dnes si zapamätám

Som, viem a chcem.

 
---

Denné zamyslenie na 23. júl

 

Dnes sa pokúsim uspokojiť sa s tým, že mám menej, ako by som si želal a tiež mať ochotu to nielen prijať, ale aj ceniť si to. Dnes nebudem očakávať príliš veľa od nikoho, zvlášť nie od seba. Pokúsim sa mať na pamäti, že spokojnosť pramení v tom, že vďačne prijímam to dobré, čo prichádza ku mne, a že nezúrim na život, pretože nie je „lepší“.

 

Uvedomujem si rozdiel medzi rezignáciou a realistickým prijatím?

 

Dnes sa modlím

Nech sa nesnažím o dosiahnutie ničoho nereálneho a nech neočakávam príliš veľa. Nech sa obzriem späť dostatočne ďaleko na to, aby som videl, že môj prístup k sebe samému spolu s nereálnymi cieľmi, ktoré som mal, tvorili pasce mojej závislosti – príliš často som končil na polceste k týmto cieľom, čeliac vlastnému zlyhaniu. Tieto pocity typu „zasa som to pokazil“ alebo „opäť som zlyhal“ sa stali obrovskými zámienkami na to, aby som sa poddal nutkaniu hazardne hrať, ktoré malo zakryť moje trápenie. Nech sa vyhýbam tomuto starému, chorému vzorcu myslenia. Nech som realista.

 

Dnes si zapamätám

Dobré je dosť dobré.