---

Denné zamyslenie na 26. október

 

Občas, keď vidím slogan „Vďaka Bohu nie som v takej situácii ja,“ spomínam si, ako som tieto slová nečujne vyslovoval, keď som videl iných, ktorých hráčska závislosť priviedla do niečoho, čo som považoval za stav „beznádeje a bezmocnosti“. Tento slogan som dlho používal na podporu popierania mojej vlastnej závislosti a dovoľoval som si radšej ukazovať na druhých, zdanlivo horších ako som ja. „Ak sa tam niekedy dostanem ja, prestanem hrať,“ bol môj často opakovaný refrén. Dnes sú slová Vďaka Bohu nie som v takej situácii ja mojou modlitbou vďačnosti, ktoré mi pripomínajú, aby som bol vďačný mojej Vyššej sile za uzdravenie, život a spôsob života, ktorý som našiel v programe Anonymných gamblerov.

 

Bol vôbec niekedy niekto viac beznádejný a bezmocný ako ja?

 

Dnes sa modlím

Nech viem, že vďaka Bohu nie som mŕtvy alebo duševne chorý, pretože sem sa dostali iní, ktorí sa dali na cestu hráčskej závislosti, vtedy keď aj ja, a už nie sú medzi nami. Nech táto istá Božia milosť pomôže tým, ktorí sú stále chytení v špirále a nepochybne smerujú k pohrome.

 

Dnes si zapamätám

Som svedkom úžasnej Božej milosti.

 

---

Denné zamyslenie na 27. október

 

Štvrtý krok programu Anonymných gamblerov nás nabáda k vykonaniu nebojácnej morálnej a finančnej inventúry samých seba. Mnohým z nás, zvlášť nováčikom, sa táto úloha zdá nesplniteľná. Zakaždým, keď zoberieme do ruky pero a pokúšame sa pozrieť do svojho vnútra, Pýcha posmešne hovorí, „Nemusíš sa obťažovať, aby si sa pozeral.“ A Strach varuje, „Radšej sa ani nepozeraj!“ Časom zisťujeme, že pýcha a strach sú iba obláčiky dymu, dymové vlákna, z ktorých boli utkané mýty našich starých myšlienok. Keď dáme pýchu a strach bokom a konečne si urobíme nebojácnu inventúru, zakúsime úľavu a nový pocit sebadôvery.

 

Urobil som si inventúru? Podelil som sa o jej prínos, aby som povzbudil iných?

 

Dnes sa modlím

Nech ma nezastavia moje zábrany, pokiaľ ide o vykonanie mojej morálnej inventúry. Nech sa nestane, že sa dostanem na Štvrtý krok, a potom so škrípaním bŕzd zastavím, pretože táto úloha sa mi zdá nesplniteľná. Nech viem, že moja dnešná inventúra, hoci sa ju snažím robiť „dôkladne“ a poctivo, nemusí byť taká úplná, aká bude vtedy, keď ku zopakujem znova, pretože proces sebaobjavovania pokračuje stále ďalej.

 

Dnes si zapamätám

Chválim Boha za môj pokrok.

 
---

Denné zamyslenie na 28. október

 

Nikdy neprestanem žasnúť nad tým, aká je vždy na stretnutí, ktoré navštívim, téma, v spojitosti s mojím životom v tom-ktorom konkrétnom čase. Študentmi sa môžeme stať iba v prítomnosti učiteľa – a keď je študent pripravený, učiteľ príde. Môžeme sa učiť, iba ak nás niekto vyučuje, a môžeme vyučovať iba ak sme sa už niečo naučili. Došiel som k poznaniu, že hoci je Boh najlepším učiteľom zo všetkých, najčastejšie sa učíme od iných, ktorých vyučoval On.

 

Učím sa, keď počúvam? Delím sa o to, čo som sa naučil?

 

Dnes sa modlím

Nech nezabudnem na kľúčové poznatky, ktoré som získal v Anonymných gambleroch. V AG sme všetci študentmi aj učiteľmi. Nech viem, že ak sa prestanem učiť, je to možno preto, lebo nemám ochotu byť študentom. Ak som na stretnutiach ticho, je možné, že sa potrebujem viac otvoriť učeniu.

 

Dnes si zapamätám

Ak zostanem učenlivý, budem nachádzať učiteľov.

 
---

Denné zamyslenie na 29. október

 

Prakticky všetci sme zakúšali pýchu, keď sme hľadali pomoc prostredníctvom Programu, Dvanástich krokov a Spoločenstva uzdravujúcich sa patologických hráčov, ktorí skutočne rozumeli tomu, ako sme sa cítili a kde sme boli. Dozvedeli sme sa o našich nedostatkoch – predovšetkým o pýche – a začali sme nahrádzať samoľúbosť vďačnosťou za zázrak nášho uzdravenia, vďačnosťou za privilégium pracovať s druhými a vďačnosťou za Boží dar, ktorý nám umožnil premeniť pohromu na rast a šťastie.

 

Začínam chápať, že „pýcha je pre charakter to, čo podkrovie pre dom – najvyššia časť a spravidla tá najprázdnejšia“?

 

Dnes sa modlím

Bože, prosím Ťa, daj mi vedieť, ak narážam na vlastnú pýchu. Našťastie pre mňa, program Anonymných gamblerov v sebe zahŕňa kontrolu chýb, ako je táto – perfektné videnie skupiny, ktorá vidí vo mne to, čo niekedy sám nemôžem vidieť. Nech viem, že akýkoľvek úspech mi vždy stúpol do hlavy, a nech si na to dávam pozor, keď začínam obnovovať svoju sebadôveru.

 

Dnes si zapamätám

Samoľúby „úspech“ sa môže stať prekážkou.

 
---

Denné zamyslenie na 30. október

 

Keď ma motivuje pýcha – moja zviazanosť – stávam sa čiastočne alebo dokonca úplne slepý voči mojim príťažiam a nedostatkom. Posledná vec, ktorú vtedy potrebujem, je útecha. Namiesto nej potrebujem kamaráta v programe Anonymných gamblerov – kamaráta, ktorý bez váhania vyreže otvor v stene, ktorú vystavalo moje ego, aby mohlo do mňa opäť svietiť svetlo zdravej súdnosti.

 

Venujem si čas na zhodnotenie svojho pokroku, na dennú bleskovú kontrolu seba samého, a snažím sa pohotovo napraviť svoje krivdy?

 

Dnes sa modlím

Prosím, aby skupina, alebo aspoň jeden kamarát, boli dostatočne čestní na to, aby videli moje úlisné prejavy pýchy a dosť odvážni na to, aby ma na ne upozornili. Moja sebaúcta tak dlho trpela nedostatkom, že pri mojich prvých úspechoch v programe AG môže prerásť do neprijateľných rozmerov samoľúbosti. Nech mi pohľad zvonka poskytne pravý obraz toho, ako zvládam víťazstvo v abstinencii – s vďačnou pokorou, alebo s pýchou.

 

Dnes si zapamätám

Sebaúcta, alebo samoľúbosť.

 
---

Denné zamyslenie na 31. október

 

Záhada ega: bolí, keď je nafúknuté, a bolí, aj keď je spľasnuté, pričom mi často bráni úprimne pracovať na programe Anonymných gamblerov. Hoci som vyzbrojený pravdou, príliš často sa uchyľujem k tým istým starým predstavám, ktoré ma viedli na pokraj zúfalstva. Zmenšiť moje ego vyžaduje veľa práce a niekedy sa zväčšuje bez môjho vedomia. Vždy som si myslel, že moje hráčske systémy budú fungovať, nikdy to ale tak nebolo. Pochyboval som, že AG bude fungovať, a ono predsa zafungovalo, deň po dni.

 

Len dnes, som pripravený zbaviť sa starých predstáv a spoľahnúť sa na štýl AG?

 

Dnes sa modlím

Nech viem, že nafúknuté ego je pre mňa ako uzdravujúceho sa patologického hráča nevhodné. Skrýva predo mnou moje chyby. Odpudzuje ľudí a prekáža v pomoci druhým. Zastavuje môj pokrok, pretože ma presviedča, že mám za sebou dosť sebaspytovania a som „vyliečený“. Prosím moju Vyššiu silu, aby som bol natoľko realistom, aby som prijímal môj úspech v programe AG bez podvoľovania sa pýche.

 

Dnes si zapamätám

Pýcha môže zastaviť pokrok.

 
---

Denné zamyslenie na 1. november

 

Tí, ku ktorým mám v programe Anonymných gamblerov najväčšiu úctu, a tí, od ktorých som sa najviac naučil, sú, zdá sa, presvedčení, že pýcha je, ako to raz ktosi vyjadril, „prvotný hriech“. V morálnej teológii je pýcha prvým zo siedmich smrteľných hriechov. Považuje sa tiež za ten najvážnejší, odčleňujúc sa od ostatných pre svoju jedinečnú povahu. Pýcha sa snaží dostať do našich duchovných víťazstiev. Preniká do všetkých našich úspechov, i keď ich pripisujeme Bohu.

 

Bojujem proti pýche pravidelnou prácou na Desiatom kroku, čelím sám sebe a dávam do poriadku veci, ktoré sa pokazili?

 

Dnes sa modlím

Nech sa mám neustále na pozore pred úskočnosťou pýchy, ktorá sa môže priplaziť do každého úspechu, každého víťazstva, každej vzájomnej náklonnosti. Nech viem, že kedykoľvek sa mi bude dariť, moja pýcha bude pripravená pripísať si zásluhy. Nech si dávam na ňu pozor.

 

Dnes si zapamätám

Odlož pýchu na svoje miesto.

 
---

Denné zamyslenie na 2. november

 

Čím viac sa skúmame, tým viac si uvedomujeme ako často reagujeme negatívne, pretože naša hrdosť trpí. Pýcha je koreňom mojich najväčších osobných problémov. Napríklad, keď moja hrdosť trpí, takmer vždy zažívam resentiment a hnev – niekedy v okamihu, keď nie som schopný hovoriť alebo myslieť racionálne. Keď sa nachádzam v takomto citovom bahne, musím si pripomenúť, že moja pýcha, a len ona, je zranená. Musím sa pozastaviť a skúsiť vychladnúť až dovtedy, kým nedokážem zhodnotiť problém realisticky.

 

Keď je moja hrdosť zranená alebo ohrozená, modlím sa o pokoru, takže sa dokážem povzniesť sám nad sebou?

 

Dnes sa modlím

Kiež si uvedomím, že keď moja hrdosť trpí, zvyšok mňa samého nemusí byť zranený. Nech viem, že moja pýcha môže priniesť trýznenie a bude sa vracať stále väčšia, silnejšia ako kedykoľvek predtým. Nech som si vedomý toho, že zakaždým, keď moja pýcha utŕži ranu, má tendenciu byť defenzívnejšia, odpornejšia, nezmyselnejšia a urážlivejšia. Kiež sa naučím udržať povýšeneckú pýchu mimo, kde nebude tak ubližovať, alebo tak ochotná žiadať zásluhy.

 

Dnes si zapamätám

Pokora je jedinou autoritou nad pýchou.