---

Denné zamyslenie na 23. február

 

Dvanásť krokov nás učí, že keď rastie naša viera, rastie aj náš pocit bezpečia. Desivý strach z ničoty sa začína zmierňovať. Keď pracujeme na Programe, zisťujeme, že základný protiliek na strach je duchovné prebudenie. Strácame strach robiť rozhodnutia, pretože si uvedomujeme, že ak sa naša voľba ukáže ako nesprávna, môžeme sa poučiť zo skúsenosti. A keby sa naše rozhodnutie ukázalo ako správne, môžeme ďakovať Bohu za to, že nám dal odvahu a milosť, ktorá spôsobila to, že sme konali.

 

Som vďačný za odvahu a milosť, ktorú som dostal od mojej Vyššej sily?

 

Dnes sa modlím

Žiadam o silu konať, uvedomujúc si, že mám aspoň polovičnú šancu urobiť správne rozhodnutie a že sa môžem poučiť z toho nesprávneho. Takú dlhú dobu sa zdalo, že rozhodovanie je nad moje schopnosti. Teraz môžem nájsť radosť v tom, že som schopný vybrať si. Vďaka Ti, Bože, za odvahu.

 

Dnes si zapamätám

Sloboda znamená vybrať si.

 

---

Denné zamyslenie na 24. február

 

Strach môžem zahnať tým, že si uvedomím pravdu. Bojím sa byť sám? Tento strach sa dá zahnať tým, že si uvedomím, že nikdy nie som sám; že Boh je vždy so mnou, kdekoľvek som a čokoľvek robím. Bojím sa, že nebudem mať dosť peňazí na svoje potreby? Tento strach možno zahnať tým, že si uvedomím, že Boh je môj nevyčerpateľný zdroj, teraz i kedykoľvek.

 

Dnes mám silu premeniť svoj strach v dôveru. Dokážem s odvahou povedať, „Budem dôverovať a nebudem sa báť?“

 

Dnes sa modlím

Nech sa nebojím zlého, lebo Boh je so mnou. Nech sa učím obracať sa na svoju Vyššiu silu, keď sa bojím. Horlivo sa modlím, nech je moja viera v Boha – a viera v to, čo má Boh pre mňa pripravené – dosť veľká na to, aby zahnala strachy, ktoré podkopávajú moju odvahu.

 

Dnes si zapamätám

Premeň svoj strach v dôveru.

 
---

Denné zamyslenie na 25. február

 

Predtým ako sme prišli k Anonymným gamblerom, naše životy ovládal strach. Utláčaný našimi závislosťami a posadnutosťami, sme sa obávali všetkého a všetkých. Obávali sme sa seba, a, snáď najviac zo všetkého, obávali sme sa samotného strachu. Dnes, keď dokážem prijímať pomoc mojej Vyššej sily, cítim sa byť schopný urobiť všetko, na čo som vyzvaný. Prekonávam svoje strachy a osvojujem si novú dôveru.

 

Verím, že „odvaha je strach, ktorý sa pomodlil…“?

 

Dnes sa modlím

Bože, daj, aby som skrze vieru prekonával môj chorobný strach. Panikáril som tak dlho, až sa to stalo zvykom. Bože, pomáhaj mi pochopiť, že možno zámerne lipnem na svojom strachu, aby som sa vyhýbal rozhodnutiam, ba možno dokonca, aby som sa vyhol zodpovednosti, ktorú so sebou prináša úspech.

 

Dnes si zapamätám

Za nerozhodnosťou sa ukrýva strach.

 
---

Denné zamyslenie na 26. február

 

„Čo ak…“ Ako často počujeme tieto slová z úst nováčikov v programe Anonymných gamblerov. A ako často máme sklon používať ich my sami. „Čo ak prídem o prácu?“ „Čo ak moje auto vypovie službu?“ „Čo ak ochoriem a nebudem schopný pracovať?“ „Čo ak sa moje dieťa stane závislým od drog?“ Čo ak – sa stane čokoľvek, čo môžeme vo svojej zúfalej mysli predpokladať? Sú to iba dve krátke slová, a predsa v sebe nesú ťažký náklad v podobe hrôzy, strachu a úzkosti. Odpoveďou na „Čo ak…“ je jednoducho, „Prestaň všetko plánovať.“ Dokážeme žiť so svojimi problémami iba tak, ako prichádzajú, deň po dni.

 

Udržujem svoju myseľ pozitívne naladenú?

 

Dnes sa modlím

Nech duchovne rastiem bez toho, aby ma v tom brzdili obavy. Nech obavy neobmedzujú moje aktivity a nech mi nebránia vyťažiť z dnešného dňa maximum. Nech vyženiem strach dôverou. Ak urobím vo svojom vnútri miesto iba pre Boha, prítomnosť Vyššej sily zaženie moje obavy.

 

Dnes si zapamätám

Zbytočné starosti ma vychádzajú príliš draho.

 
---

Denné zamyslenie na 27. február

 

Ak žijem iba pre tento deň, nezačnem tak rýchlo živiť v sebe obavy, čo by sa mohlo prihodiť zajtra. Ak sa sústredím na dnešné aktivity, v mojej mysli nebude priestor na robenie si starostí; budem sa snažiť vyplniť každú minútu dňa niečím dobrým – čo môžem vidieť, počuť, alebo dosiahnuť. Potom, keď sa deň schýli ku koncu, budem schopný obzrieť sa za ním so spokojnosťou, vyrovnanosťou a vďačnosťou.

 

Neprechovávam v sebe niekedy negatívne pocity, aby som sa ľutoval?

 

Dnes sa modlím

Nech sa vyhýbam sebaľútosti a nech žijem pre dnešný deň. Nech si všímam dobré veci od svitu do mrku, učím sa o nich hovoriť a nech som za ne vďačný Bohu. Nech sa prichytím pri tom, ak sa zdá, že si vychutnávam svoje náreky a sťažnosti častejšie ako vďačnosť za dobré veci v mojom živote.

 

Dnes si zapamätám

Dnešok je dobrý.

 
---

Denné zamyslenie na 28. február

 

V Anonymných gambleroch sme sa naučili od druhých, že hlavným aktivátorom našich nedostatkov je sebecký strach – predovšetkým strach, že prídeme o niečo, čo už máme, alebo, že sa nám nepodarí získať to, čo požadujeme. Žijúc na základe neuspokojených požiadaviek sme evidentne boli v stave neustáleho nepokoja a frustrácie. Preto sa učíme, že nedosiahneme žiadny pokoj, pokiaľ neobjavíme prostriedok na redukciu týchto požiadaviek.

 

Dovolil som celkom Bohu, aby odstraňoval všetky moje charakterové nedostatky?

 

Dnes sa modlím

Nech si nevytváram nerealistické požiadavky na život, ktoré kvôli svojej veľkoleposti nemôžu byť uspokojené. Nech nekladiem na druhých neprimerané požiadavky, ktoré, ak nie sú naplnené, (za)nechávajú ma sklamaného.

 

Dnes si zapamätám

Nastavenie na sklamanie.

 
---

Denné zamyslenie na 1. marec

 

Teraz, keď už sme slobodní a viac nehráme, dokážeme oveľa viac ovládať svoje myslenie. Viac než čokoľvek iné sme schopní zmeniť svoje postoje. Niektorí členovia AG dokonca berú písmená GA (angl. názov Gamblers Anonymous) ako skratku „Great Attitude“ (skvelý postoj). V starých zlých časoch som takmer vždy odpovedal na akúkoľvek optimistickú alebo pozitívnu vetu, „Áno, ale…“ Na rozdiel od toho sa dnes učím odstraňovať túto negatívnu frázu zo svojho slovníka.

 

Snažím sa zmeniť svoj postoj? Som odhodlaný „klásť dôraz na to pozitívne“ (podľa skladby ACCENTUATE THE POSITIVE od Johnnyho Mercera – pozn. prekl.)?

 

Dnes sa modlím

Nech nachádzam to uzdravovanie a silu, ktoré Boh dáva tým, ktorí stoja pri Ňom. Nech sa držím duchovných zásad programu AG, nech uvažujem nad Krokmi, uskutočňujem ich jeden po druhom a opakujem ich znova a znova. To je moja záchrana.

 

Dnes si zapamätám

Uskutočňovať aspoň jeden Krok.

 
---

Denné zamyslenie na 2. marec

 

Prečo nestráviť časť dnešného dňa rozmýšľaním o mojich kladných stránkach miesto tých záporných? Prečo nerozmýšľať o víťazstvách miesto prehier – o tom, ako dokážem byť milý a láskavý? Vždy som mal sklon upadať do akejsi cynickej autohypnózy, kedy som dával hanlivé prívlastky prakticky všetkému, čo som urobil, povedal alebo cítil. Len dnes strávim tichú polhodinku pokúšajúc sa získať pozitívnejší náhľad na môj život.

 

Mám odvahu zmeniť veci, ktoré môžem?

 

Dnes sa modlím

Nech cez ticho a prehodnocovanie seba samého rozvíjam v sebe pozitívnejší postoj. Ak som dieťa Boha, stvorené na Boží obraz, musí byť vo mne dobrota. Budem premýšľať o tejto dobrote a spôsoboch, ako sa prejavuje. Prestanem sa zhadzovať čo i len v mojich skrytých myšlienkach. Budem mať v úcte, čo je Božie. Budem mať v úcte seba.

 

Dnes si zapamätám

Sebaúcta je úcta k Bohu.