---

Denné zamyslenie na 20. júl

 

„Počúvanie je výsadou múdrosti,“ napísal raz Oliver Wendell Holmes. Ak sa budem zo všetkých síl snažiť rozvíjať v sebe umenie počúvať nekriticky a bez vyvodzovania unáhlených záverov, je veľká šanca, že rapídnejšie pokročím v mojom uzdravovaní. Ak sa budem zo všetkých síl snažiť zameriavať sa skôr na vyjadrené pocity a myšlienky, než na toho, kto ich vyjadruje, môžem byť obdarený nečakane užitočným posolstvom. Kľúčovou vlastnosťou dobrého počúvania je pokora, ktorá odráža fakt, že Boh k nám hovorí aj cez svoje najnezrozumiteľnejšie sa vyjadrujúce deti.

 

Neuzatvára môj postoj, že som lepší ako ten druhý (tá druhá) moju myseľ pred jeho (jej) návrhmi?

 

Dnes sa modlím

Nech ma moja Vyššia sila chráni pred tým, aby som sa považoval za lepšieho ako ktokoľvek, koho vystupovanie, jazyk, opačný názor či zreteľný nedostatok vedomostí ma odrádza od toho, čo hovorí. Nech vždy počúvam hlas Boha, ktorý možno počuť cez kohokoľvek z nás.

 

Dnes si zapamätám

Počúvaj reč a nenechaj sa odradiť tým, kto hovorí.

 

---

Denné zamyslenie na 21. júl

 

Keď čelíme nejakej okolnosti alebo situácii, ktorá sa nám nepáči, ako môžeme mať vieru, že všetko toto nám môže slúžiť na dobré? Možno sa musíme opýtať sami seba, čo je viera. Viera má svoj základ v pravde a láske. Môžeme mať vieru, keď sa pre ňu rozhodneme, bez ohľadu na to, v akej sme situácii. A ak sa pre ňu rozhodneme, môžeme očakávať, že zažijeme to najlepšie, čo môžeme zažiť.

 

Rozhodol som sa?

 

Dnes sa modlím

Nech som vďačný za schopnosť rozhodovať sa, ktorú mám od Boha. Z tejto vďačnosti a z môjho zmyslu pre blízkosť Boha, som sa rozhodol veriť. Nech sa táto viera, ako cesta, ktorú som si zvolil, stane dosť silnou, aby hýbala vrchmi, dosť silnou, aby ma oslobodzovala od nutkavej potreby hazardne hrať, dosť mocnou, aby zadržala príliv pokušení, ktoré ma ohrozujú, dosť optimistickou, aby hľadela cez moju súčasnú bolesť smerom k vrcholnému šťastiu.

 

Dnes si zapamätám

S vierou nie je nič nemožné.

 

---

Denné zamyslenie na 22. júl

 

Anonymní gambleri ma naučili, že základom môjho rastu je ochota meniť sa k lepšiemu. Z toho vyplýva, že musím mať tiež ochotu vziať na seba akúkoľvek zodpovednosť, ktorú to zahŕňa a odvážne konať všetky kroky, ktoré to vyžaduje.

 

„Som, viem a chcem.

Mám poznanie a ochotu.

Viem, že som a chcem.

Chcem byť a vedieť.“

– Sv. Augustín

 

Je ochota kľúčovou súčasťou môjho života a spôsobu, akým pracujem na programe AG?

 

Dnes sa modlím

Prosím o ochotu robiť to, čo môžem robiť, ochotu byť tým, kým môžem byť a, čo je niekedy najťažšie, ochotu byť tým, kým som. Prosím tiež o silu pretaviť moju ochotu do reality vo všetkom, čo robím, aby som mohol rásť v Božích cestách/spôsoboch a uplatňovať princípy Programu vo všetkých mojich záležitostiach.

 

Dnes si zapamätám

Som, viem a chcem.

 

---

Denné zamyslenie na 23. júl

 

Dnes sa pokúsim uspokojiť sa s tým, že mám menej, ako by som si želal a tiež mať ochotu to nielen prijať, ale aj ceniť si to. Dnes nebudem očakávať príliš veľa od nikoho, zvlášť nie od seba. Pokúsim sa mať na pamäti, že spokojnosť pramení v tom, že vďačne prijímam to dobré, čo prichádza ku mne, a že nezúrim na život, pretože nie je „lepší“.

 

Uvedomujem si rozdiel medzi rezignáciou a realistickým prijatím?

 

Dnes sa modlím

Nech sa nesnažím o dosiahnutie ničoho nereálneho a nech neočakávam príliš veľa. Nech sa obzriem späť dostatočne ďaleko na to, aby som videl, že môj prístup k sebe samému spolu s nereálnymi cieľmi, ktoré som mal, tvorili pasce mojej závislosti – príliš často som končil na polceste k týmto cieľom, čeliac vlastnému zlyhaniu. Tieto pocity typu „zasa som to pokazil“ alebo „opäť som zlyhal“ sa stali obrovskými zámienkami na to, aby som sa poddal nutkaniu hazardne hrať, ktoré malo zakryť moje trápenie. Nech sa vyhýbam tomuto starému, chorému vzorcu myslenia. Nech som realista.

 

Dnes si zapamätám

Dobré je dosť dobré.

 

---

Denné zamyslenie na 24. júl

 

Ako vlastne môže človek odovzdať svoju vôľu a život do starostlivosti Vyššej sily? Všetko, čo je potrebné, je začiatok, bez ohľadu na to, aký malý. Len čo vložíme kľúč ochoty do zámku, pružiny na zámku sa stiahnu. Potom sa dvere začnú otvárať, aj keď možno len trocha. Časom však zistíme, že ich vždy môžeme otvoriť o niečo viac. Naša svojvôľa môže tieto dvere znova zabuchnúť, a často to aj robí. Ale dvere sa dajú vždy znova otvoriť, opakovane zas a zas, ak bude treba; ak budeme používať náš kľúč ochoty.

 

Potvrdil som znova svoje rozhodnutie odovzdať svoju vôľu a život do starostlivosti Boha, tak ako Ho chápem?

 

Dnes sa modlím

Nech obnovím svoje rozhodnutie odovzdať svoju vôľu a život Vyššej sile. Nech je moja viera dosť pevná nato, aby som si udržal vedomie, že naozaj tu je sila väčšia ako som ja. Nech využijem ponuku tejto Sily jednoducho tak, že budem ochotný pokorne kráčať s mojím Bohom.

 

Dnes si zapamätám

Svojvôľa mínus moje ego rovná sa vôľa.

 

---

Denné zamyslenie na 25. júl

 

Slogany, ktoré používajú Anonymní gambleri, sa zdajú byť jasné a jednoduché. A predsa môžu mať rôzny význam pre rôznych ľudí, v závislosti od ich vlastných skúseností a reakcií na slová a myšlienky. Zoberme si napríklad slogan „Pusť to a nechaj to na Boha (Let Go and Let God).“ Niekto si môže tento slogan vysvetliť tak, že stačí, ak sa vyhneme výzvam, pred ktoré sme postavení a Boh nejakým spôsobom urobí všetko za nás. Musíme pamätať na to, že Boh nám dáva slobodnú vôľu, inteligenciu a zdravý rozum – zjavne je Jeho zámerom, aby sme tieto dary používali. Ak budem vnímavý, Boh mi dá poznať svoju vôľu pre mňa krok za krokom, ale ja ju musím uskutočňovať.

 

Nesprávam sa niekedy, akoby odovzdanie sa do Božej vôle malo znamenať povolenie k nečinnosti?

 

Dnes sa modlím

Nech môžem pri mojom životnom putovaní rásť. Nech je môj ďalšie putovanie motivované výzvami, ktoré dokážem ľahko rozpoznať ako veci, ktoré potrebujem urobiť, nie ako veci, na ktoré sa mám pozerať. Modlím sa, aby som dokázal čo najlepšie využiť dary od Boha; talenty, ktorých som si vedomý, ale aj tie, ktoré ešte len musím objaviť. Nech „to nepúšťam a nevzdávam to“, ale nech sa vytrvalo učím, rastiem, konám, slúžim, modlím sa a uskutočňujem vôľu Boha tak, ako ju chápem.

 

Dnes si zapamätám

Boh chce, aby som naplno využíval svoj potenciál.

 

---

Denné zamyslenie na 26. júl

 

Teraz, keď prijímam to, čo mi ponúkajú tri kľúčové pojmy programu Anonymných gamblerov – úprimnosť, otvorená myseľ a ochota – vidím veci v novom svetle. Spôsobmi, ktoré som nemohol predpovedať a celkom určite som s nimi nikdy nepočítal, som sa začal pozerať na veci inak, ako pred mojím príchodom do AG. Väčšinu dní sa cítim dobre. Zle sa cítim zriedka, a nikdy nie nadlho. Určite sa však nikdy necítim tak zle, ako som sa kedysi cítil neustále.

 

Je môj najhorší deň v súčasnosti oveľa lepší ako môj najlepší deň predtým (keď som hrával)?

 

Dnes sa modlím

Nech sa dnes nezabudnem poďakovať mojej Vyššej sile, mojím kamarátom v skupine, i celému Spoločenstvu uzdravujúcich sa hráčov za to, že mi pripomínajú fakt, že veci sa zlepšujú. Som tiež vďačný za podporu plynúcu z krátkych sloganov, ktoré mi tak často prídu na myseľ, keď ich najviac potrebujem a nanovo vymedzia môj zámer, navrátia mi trpezlivosť a pripomenú mi Boha.

 

Dnes si zapamätám

Aké to bolo...

 

---

Denné zamyslenie na 27. júl

 

Znova a znova vidím, že tí, ktorí robia najlepší a najstabilnejší pokrok v Programe uzdravenia Anonymných gamblerov, sú tí, ktorí ochotne prijímajú pomoc Vyššej sily. Keď tak dokážu robiť, je pre nich ľahšie „nestáť si vo vlastnej ceste“. Zdá sa, že ich problémy sa vyriešia takým spôsobom, ktorý je za hranicami ľudského chápania.

 

Uvedomujem si, že efektívnosť, s akou využívam vedomie Boha v mojom každodennom živote nezáleží na Ňom, ale na mne?

 

Dnes sa modlím

Nech viem, že moje uzdravovanie a rast závisí od môjho spojenia s Vyššou silou – nie iba občasného, ale neustáleho. Znamená to obracať sa na túto Silu niekoľkokrát za deň a žiadať Ju o silu a poznanie Jej vôle. Keď prijímam, že môj vlastný život je súčasťou vyššieho plánu, budem mať menší sklon potkýnať sa a padať, uberať sa nesprávnym smerom a tiež len tak vyčkávať a dovoľovať, aby život šiel mimo mňa.

 

Dnes si zapamätám

Byť si vedomý Boha.