---

Denné zamyslenie na 30. máj

 

Odkedy som v Anonymných gambleroch, naučil som sa predefinovať lásku. Pochopil som, že niekedy je napríklad nevyhnutné uprednostniť lásku pred nevyberavou „vecnou úprimnosťou“. Nemôžem už viac pod zásterkou „dokonalej úprimnosti“ kruto a zbytočne zraňovať druhých. Dnes sa musím zakaždým pýtať sám seba: „Aká je tá najlepšia a najláskyplnejšia vec, ktorú môžem urobiť?“

 

Začal som v mojom každodennom živote zasievať semená lásky?

 

Dnes sa modlím

Nech mi Božia láska ukáže ako byť láskyplný. Nech najprv cítim lásku a starostlivosť vo svojom vnútri a potom nech nájdem spôsob ako prejaviť tieto pocity. Nech si pamätám, ako často som sa odrezával od vzťahov, pretože som nevedel ani ako si dovoliť cítiť lásku, ani ako prejaviť to, čo som cítil.

 

Dnes si zapamätám

Keď cítim lásku, budem láskyplný.

 

---

Denné zamyslenie na 31. máj

 

Dávanie lásky je naplnenie samo osebe. Nesmie záležať na tom, či je láska opätovaná alebo nie. Ak dávam lásku len aby som dostal odozvu podľa mojich požiadaviek, moju lásku rušia moje motívy. Ak som schopný dávať lásku, potom akýkoľvek zisk, ktorý za to dostanem, je extra bonus. Práve cez slobodné dávanie lásky bez očakávania návratnosti nachádzame sami seba a duchovne sa budujeme.

 

Začal som veriť, ako napísal Goethe, že „Láska nevládne, láska rozvíja…“?

 

Dnes sa modlím

Nech ja, notorický „podlizovač“ a vyhľadávač uznania, viem, že skutočná láska nežiada lásku naspäť. Nech je Boh so mnou trpezlivý, keď sa budem snažiť uplatňovať tento princíp. Nech sa zbavím pýchy, ktorá sa vrhá do cesty láske. Nech sa zbavím mojej hlúpej hry na mačku a myš, ktorá v skutočnej láske nemá žiadne miesto.

 

Dnes si zapamätám

Nebudem dávať lásku, aby som dostal lásku.

 
---

Denné zamyslenie na 1. jún

 

Pomaly, ale isto, sa stávam schopným prijímať chyby druhých ľudí, rovnako ako ich dobré vlastnosti. Program Anonymných gamblerov ma učí „vždy milovať to najlepšie v druhých a nikdy sa nebáť toho najhoršieho v nich.“ Je to sotva jednoduchý prechod z môjho starého spôsobu myslenia, ale začínam vidieť, že všetci ľudia, vrátane mňa, sú do určitej miery emocionálne chorí a tiež sa často mýlia.

 

Približujem sa k ozajstnej tolerancii? Začínam chápať, čo znamená skutočná láska?

 

Dnes sa modlím

Nech mi Boh dá schopnosť tolerovať nedostatky, príznaky chorôb a necitlivosť druhých, aby som mohol milovať ich dobré vlastnosti. Nech ma Boh poučí o najpravdivejšom význame lásky, ktorá tiež musí zahŕňať trpezlivosť. Nech neprehliadam chyby tých, ktorých milujem, ale nech sa snažím pochopiť ich.

 

Dnes si zapamätám

Láska je pochopenie.

 
---

Denné zamyslenie na 2. jún

 

V priebehu toho, ako sa učím milovať seba a následne druhých slobodne a bezpodmienečne, začínam chápať slová sv. Augustína: „Láska zabíja to, čím sme, aby sme mohli byť tým, čím sme neboli.“ Stále viac cítim obrovskú silu takejto lásky v programe Anonymných gamblerov. Pre mňa slová „zaujímame sa (o niekoho)“ tiež znamenajú „milujeme (ho/ju)“.

 

Iba pre dnešný deň, budem sa usilovať byť láskyplný v každej myšlienke a pri každom skutku?

 

Dnes sa modlím

Prosím, nech cítim nesmiernu veľkosť a silu lásky, ktorú nachádzam v Anonymných gambleroch. Nech môj záujem o druhých rozmnožuje tú veľkú energiu lásky, ktorá patrí všetkým nám. Nech mi úprimne záleží na tom, aby moji kamaráti v AG udržiavali svoju abstinenciu od hrania a učili sa žiť s ňou uvoľnene a kreatívne. Nech nikdy nepochybujem, že rovnakým spôsobom im záleží na mne.

 

Dnes si zapamätám

Funguje to vďaka záujmu.

 
---

Denné zamyslenie na 3. jún

 

„Láska začína tam, kde necháme ľudí, ktorých milujeme, aby boli celkom sami sebou a neprekrúcame ich, aby zapadali do našej predstavy,“ napísal Thomas Merton. „Inak milujeme len svoj obraz, ktorý v nich nachádzame.“ Keď nahrádzam moju sebazničujúcu závislosť zdravou závislosťou na programe Anonymných gamblerov a Dvanástich krokoch, zisťujem, že bariéry ticha a nenávisti sa vytrácajú. Prijímaním druhých takých, akí sú, sa učíme znova milovať.

 

Zaujímam sa o druhých v AG dostatočne na to, aby som pokračoval v práci s nimi tak dlho, ako je to potrebné?

 

Dnes sa modlím

Nech som natoľko nesebecký, aby som miloval ľudí takých, akí sú, a nie takých, akí chcem, aby boli, teda aby boli odrazom mojej predstavy alebo aby živili moje ego. Nech poľavím v mojom zápale lásky – teraz, keď už ju znova dokážem cítiť – a spýtam sa sám seba, či určitého človeka naozaj milujem alebo milujem iba moju predstavu o ňom. Nech odstránim „seba“ z mojej lásky.

 

Dnes si zapamätám

Láska je bezpodmienečná.

 
---

Denné zamyslenie na 4. jún

 

Kľúčom je prijatie. Príliš často som nebol schopný prijať to, kým som bol, a preto bolo nemožné, aby som prijímal druhých. Predtým, ako som prišiel k Anonymným gamblerom, skrýval som sa pred pravdou, pretože som sa jej bál. Teraz však, s pomocou mojich bratov a sestier v AG, dokážem s ňou žiť, ba dokonca mi poznanie pravdy prináša úľavu. Snažím sa ísť správnym smerom – a to mi stačí.

 

Prijímam to, kým som bol – so všetkými svojimi nedostatkami – i to, kým sa usilujem byť?

 

Dnes sa modlím

Bože, daj mi vyrovnanosť, aby som prijal to, čo zmeniť nemôžem – minulosť s jej biedami, nepokojom a bremenami, ktoré tu zostali z mojich hráčskych dní. Nech sa moje prijatie vecí minulých stane základom pre budovanie nového života – života, ktorý budem nielen prijímať, ale aj oslavovať.

 

Dnes si zapamätám

Prijatie je kľúčom k uzdraveniu.

 
---

Denné zamyslenie na 5. jún

 

Program Anonymných gamblerov ma učí, že nie veľa ľudí môže pravdivo tvrdiť, že milujú každého človeka. Väčšina z nás si musí priznať, že milujeme iba niekoľko ľudí, o mnohých sa absolútne nezaujímame a pokiaľ ide o zvyšok, nuž, buď ich naozaj nemáme radi alebo ich nenávidíme. My v Anonymných gambleroch zisťujeme, že potrebujeme niečo oveľa lepšie ako toto, aby sme si udržali rovnováhu. Musíme sa zrieknuť myšlienky – i keď kúsok po kúsku – že môžeme majetnícky milovať zopár ľudí, mnohých ignorovať a naďalej sa báť alebo nenávidieť vôbec kohokoľvek.

 

Sústredím sa na stretnutiach skôr na posolstvo ako na jeho pôvodcu?

 

Dnes sa modlím

Nech chápem, že v mojom uzdravovaní sa z patologického hráčstva, i v celom mojom živote, nemôže byť miesto pre jedovatú nenávisť alebo apatickú ľahostajnosť. Jedna z najpozitívnejších myšlienok, ktorú si musím uchovať je, že všetci ľudia, ako deti Boha, tvoria láskyplné spoločenstvo. Nech je mi ťažké nenávidieť svojho brata alebo sestru.

 

Dnes si zapamätám

Počúvaj posolstvo, nesúď jeho pôvodcu.

 
---

Denné zamyslenie na 6. jún

 

Moje prispôsobovanie sa veciam takým, aké sú, a schopnosť milovať bez snahy prekážať druhému alebo riadiť ho, nech mi je akokoľvek blízky – to je jedna z dôležitých vecí, ktoré hľadám a môžem nájsť v Anonymných gambleroch. Proces učenia sa je niekedy bolestivý, no odmenou je sám život – v plnosti a vyrovnanosti.

 

Pomáha mi Program v obnove zdravého a uvážlivého spôsobu myslenia, aby som dokázal zvládať moje medziľudské vzťahy s láskou a porozumením?

 

Dnes sa modlím

Nech si vážim tých, ktorých milujem natoľko, že im dám slobodu a prestanem ich kontrolovať, manipulovať, plánovať (ich záležitosti), vyťahovať ich z problémov. Nech ich milujem natoľko, že im dovolím robiť chyby a nechám ich preberať zodpovednosť za seba. Nech sa učím „púšťať ich“ (nelipnúť na kontrole nad nimi).

 

Dnes si zapamätám

Láska je umenie „púšťať“ (nelipnúť na kontrole nad druhými ľudí).