---

Denné zamyslenie na 24. máj

 

Sotva sa možno dostať z dlhoročného podozrievania a ďalších sebaobranných mechanizmov zo dňa na deň. Úplne sme si navykli na pocit a konanie, ako by sme boli nepochopení a nemilovaní – či už to tak naozaj bolo, alebo nie. Niektorí z nás potrebujú čas a cvik na to, aby vyšli zo svojej ulity a zdanlivo uspokojivej samoty. I keď uveríme a spoznáme, že už viac nie sme sami, máme sklon občas sa vracať k starým pocitom a správaniu.

 

Dokážem byť nad vecou? Učím sa brať program Anonymných gamblerov a život ako voľný odev, ktorý môžem mať na sebe?

 

Dnes sa modlím

Nech neočakávam žiadnu totálnu zmenu všetkých mojich starých vlastností. Moja abstinencia od hrania je iba začiatok. Nech si uvedomujem, že príznaky môjho nutkavého správania vymiznú postupne. Ak sa občas pošmyknem a upadnem do mojej starej záľuby v sebaľútosti a grandióznosti, nech sa tým nenechám odradiť, ale nech som vďačný. Konečne dokážem čeliť sám sebe s úprimnosťou a nedovoľovať, aby ma premáhali moje klamy.

 

Dnes si zapamätám

Pekne pomaly.

 

---

Denné zamyslenie na 25. máj

 

Keď sme noví v Anonymných gambleroch, sme začiatočníci v úsilí o dosahovanie priateľstva – alebo dokonca v jeho prijímaní, ak je nám ponúkané. Niekedy nie sme si celkom istí, ako to urobiť alebo či to bude vlastne fungovať. Postupne sa však obnovujeme; stávame sa učenlivými. Učíme sa, napríklad, ako napísal Moliére, že „Čím viac milujeme svojich priateľov, tým menej im pochlebujeme.“

 

Iba pre dnešok, pokúsim sa o nadviazanie kontaktu, ak budem potrebovať priateľa?

 

Dnes sa modlím

Nech mi Boh pomáha objavovať, čo je to ozajstné priateľstvo. Modlím sa, aby som v mojich nových vzťahoch nebol taký dychtivý po uznaní, že by som si dovoľoval byť neúprimný – cez pochlebovanie, polopravdy, falošnú radostnosť či ochranné milosrdné lži.

 

Dnes si zapamätám

Ozajstný priateľ je úprimný.

 
---

Denné zamyslenie na 26. máj

 

Dnes už viem, že nemusím pokračovať v ceste sám. Naučil som sa, že je bezpečnejšie, rozumnejšie a istejšie napredovať s kamarátmi, ktorí idú rovnakým smerom ako ja. Nikto z nás sa nemusí hanbiť za to, že využíva pomoc, pretože si všetci vzájomne pomáhame. Využívať pomoc pri uzdravovaní sa z mojej závislosti nie je už viac znakom slabosti, podobne ako používať barlu, ak mám zlomenú nohu. Pre tých, ktorí ju potrebujú a ktorí chápu jej prospešnosť, je barla krásna vec.

 

Neodmietam ešte stále niekedy prijať ľahko dostupnú pomoc?

 

Dnes sa modlím

Bože, daj, nech chápem, že požiadať o pomoc nie je znakom slabosti; že kamarátstvo v skupine je to, vďaka čomu to funguje pre každého z nás. Je preukázané, že Program Anonymných gamblerov a sila skupiny sú podobne ako vakcína proti záškrtu alebo detskej obrne prevenciou proti pošmyknutiu a návratu k starým zlozvykom.

 

Dnes si zapamätám

Pomoc je tak blízko ako môj mobil.

 
---

Denné zamyslenie na 27. máj

 

Ak sa môžem rozprávať iba sám so sebou, takáto „konverzácia“ ľahko naberie tak trocha neobjektívny ráz. Pokúšať sa vyhovoriť si „malú stávku“ či iba „jedno kolo na mašine“, je ako skúšať autohypnózu. Jednoducho to nefunguje. Väčšinou je to asi také účinné, ako keby som sa snažil vyhovoriť si napríklad chrípku. Keď je moje srdce oťažené a moja odolnosť citeľne oslabená, vždy môžem nájsť útechu, ak sa zverím so svojou situáciou úprimnému a chápavému kamarátovi z programu Anonymných gamblerov.

 

Viem, kto sú moji kamaráti?

 

Dnes sa modlím

Aby som nadobudol presvedčenie, že nás Boh dal dokopy ako súčasť svojho plánu. Nech dokážem požiadať o pomoc podobne ako som pripravený ju poskytnúť, bez ohľadu na to, ako dlho som v programe. Nech sú mi nespočetné skúsenosti druhých jasným dôkazom toho, že vyhovoriť si svoj problém sám pred sebou len málokedy pomôže, ale zato vzájomná opora, ktorá vychádza zo zdieľania svojho života, zvyčajne áno.

 

Dnes si zapamätám

Keď požiadam o pomoc, zároveň tým aj pomáham.

 
---

Denné zamyslenie na 28. máj

 

Všetci sme zažili časy, keď sme sa cítili odcudzení; keď sa zdalo, že sa nemáme kam a na koho obrátiť. Keď nevieme, ktorým smerom ísť, keď sa zdá, že neexistuje nikto, kto by nám pomohol, ani vtedy nie sme sami a bez pomoci – Božia prítomnosť je vždy s nami. Keď potrebujeme silu, odvahu alebo útechu, Boh je tu pre nás ako pomoc, ktorú potrebujeme. Ešte predtým, ako sa obrátime na Boha, Jeho láska nám ponúka pomoc; Jeho milujúci Duch v nás počuje náš nárek a odpovedá nám.

 

Verím úprimne, že už viac nemusím byť sám?

 

Dnes sa modlím

Nech nikdy nie som sám, dokonca ani keď som mimo ľudí; ak si nájdem čas na to, aby som hovoril s mojou Vyššou silou. Nech je Boh mojím spoločníkom, mojou radosťou a mojou všadeprítomnou pomocou, keď mám problém. Nech ma vedomie tejto ustavičnej prítomnosti napĺňa pokojom, aby som sa nebál ani samoty mojej vlastnej izby, ani odcudzenia v miestnosti plnej ľudí.

 

Dnes si zapamätám

Načúvaj Božej prítomnosti.

 
---

Denné zamyslenie na 29. máj

 

Keď sme sa prvýkrát dostali k Anonymným gamblerom a prvýkrát v živote sme sa ocitli medzi ľuďmi, ktorí, ako sa zdalo, nám rozumeli, pocit spolupatričnosti v nás vyvolával nadšenie. Cítili sme, že problém našej odlúčenosti je vyriešený. Čoskoro sme však zistili, že zatiaľ čo v spoločenskom zmysle sme viac neboli sami, stále sme prežívali muky odlúčenosti a s ňou spojených obáv. Pokým sme nehovorili s úplnou otvorenosťou o našich vnútorných konfliktoch a nepočuli sme o tom hovoriť niekoho druhého, stále sme nezažívali spolupatričnosť naplno. Riešenie nám ponúkol Piaty krok.

 

Našiel som v Piatom kroku počiatok mojej ozajstnej spriaznenosti s kamarátmi a s Bohom?

 

Dnes sa modlím

Nech mi Boh pomáha zdieľať seba, moje vlastnosti a nedostatky, a to nielen počas práce na Piatom kroku, ale aj vo vzťahu k mojim kamarátom v neustálom procese dávania a brania. Nech si pestujem postoj otvorenosti a úprimnosti k druhým teraz, keď som začal byť úprimný sám k sebe. Nech si pamätám, kým som býval – dieťaťom, ktoré sa hrávalo na schovávačku a skrývalo sa tak dobre, že ho nikto nemohol nájsť a tak to každý radšej vzdal a odišiel domov.

 

Dnes si zapamätám

Budem otvorený priateľstvu.

 

---

Denné zamyslenie na 30. máj

 

Odkedy som v Anonymných gambleroch, naučil som sa predefinovať lásku. Pochopil som, že niekedy je napríklad nevyhnutné uprednostniť lásku pred nevyberavou „vecnou úprimnosťou“. Nemôžem už viac pod zásterkou „dokonalej úprimnosti“ kruto a zbytočne zraňovať druhých. Dnes sa musím zakaždým pýtať sám seba: „Aká je tá najlepšia a najláskyplnejšia vec, ktorú môžem urobiť?“

 

Začal som v mojom každodennom živote zasievať semená lásky?

 

Dnes sa modlím

Nech mi Božia láska ukáže ako byť láskyplný. Nech najprv cítim lásku a starostlivosť vo svojom vnútri a potom nech nájdem spôsob ako prejaviť tieto pocity. Nech si pamätám, ako často som sa odrezával od vzťahov, pretože som nevedel ani ako si dovoliť cítiť lásku, ani ako prejaviť to, čo som cítil.

 

Dnes si zapamätám

Keď cítim lásku, budem láskyplný.

 
---

Denné zamyslenie na 31. máj

 

Dávanie lásky je naplnenie samo osebe. Nesmie záležať na tom, či je láska opätovaná alebo nie. Ak dávam lásku len aby som dostal odozvu podľa mojich požiadaviek, moju lásku rušia moje motívy. Ak som schopný dávať lásku, potom akýkoľvek zisk, ktorý za to dostanem, je extra bonus. Práve cez slobodné dávanie lásky bez očakávania návratnosti nachádzame sami seba a duchovne sa budujeme.

 

Začal som veriť, ako napísal Goethe, že „Láska nevládne, láska rozvíja…“?

 

Dnes sa modlím

Nech ja, notorický „podlizovač“ a vyhľadávač uznania, viem, že skutočná láska nežiada lásku naspäť. Nech je Boh so mnou trpezlivý, keď sa budem snažiť uplatňovať tento princíp. Nech sa zbavím pýchy, ktorá sa vrhá do cesty láske. Nech sa zbavím mojej hlúpej hry na mačku a myš, ktorá v skutočnej láske nemá žiadne miesto.

 

Dnes si zapamätám

Nebudem dávať lásku, aby som dostal lásku.