---

Denné zamyslenie na 31. marec

 

Moja choroba je odlišná od iných chorôb v tom, že jej hlavným príznakom je popieranie, že som chorý. Ale ako mnohé iné nevyliečiteľné choroby, moju chorobu charakterizujú recidívy. V programe Anonymných gamblerov nazývame takéto recidívy „pošmyknutia”. Jediná vec, ktorú viem naisto je, že len ja sám si môžem spôsobiť svoje pošmyknutie.

 

Zapamätám si, že myšlienka vždy predchádza čin? Budem sa usilovať vyhýbať sa „zapáchajúcim myšlienkam“?

 

Dnes sa modlím

Nech mi Boh dáva silu odolávať pokušeniam. Nech je zodpovednosť za podľahnutie, za „pošmyknutie“ len na mojich pleciach. Nech vidím dopredu, či sa nenalaďujem na pošmyknutie sa presúvaním viny, útekom pred svojou vlastnou zodpovednosťou, opätovným stávaním sa najúbohejšou bábkou na svete. Môj návrat k týmto starým postojom môže byť rovnakým pošmyknutím sa ako samotný akt podania si stávky.

 

Dnes si zapamätám

Nikto nie je odolný voči pošmyknutiu.

 

---

Denné zamyslenie na 1. apríl

 

Ak sa nechceme pošmyknúť, budeme sa vyhýbať šmykľavým miestam. Pre gamblera to znamená vyhýbanie sa turnajom v pokeri, herniam, stávkovým kanceláriám a iným miestam, kde sa hazardne hrá. Pre mňa môžu byť nebezpečné aj isté emocionálne situácie, ako aj oddávanie sa starým myšlienkam, ako napríklad dobre živeným pocitom resentimentu, ktorým dovolím prerásť do výbušných rozmerov.

 

Nesiem si princípy Programu Anonymných gamblerov so sebou kamkoľvek idem?

 

Dnes sa modlím

Nech sa učím neskúšať sa príliš kruto tým, že si „budem o to koledovať“ – zastávkou v kasíne, herni alebo stávkovej kancelárii. Takéto „skúšky“ môžu byť nebezpečné, zvlášť ak ma zvádza nielen moje baženie po starom predmete mojich závislostí, ale aj iní ľudia, ktorí sú ešte stále v zajatí svojej závislosti a ktorých morálna zodpovednosť klesla na nulu.

 

Dnes si zapamätám

Vyhýbaj sa šmykľavým miestam.

 
---

Denné zamyslenie na 2. apríl

 

Čo spôsobuje pošmyknutia? Čo sa stane človeku, ktorý evidentne rozumie Dvanástim krokom a žije v ich duchu, a predsa sa rozhodne ísť si zahrať? Čo môžem urobiť pre to, aby sa to nestávalo mne? Existuje v prípadoch tých, ktorí sa pošmyknú, niečo spoločné, nejaké spoločné menovatele? Každý si môže vyvodiť svoj záver, no v programe Anonymných gamblerov sa učíme, že naša nečinnosť vo výsledku zaručuje pošmyknutie.

 

Keď má človek, ktorý sa pošmykol dosť šťastia, že sa vráti k Programu, počúvam pozorne, čo hovorí o svojom páde?

 

Dnes sa modlím

Nech mi moja Vyššia sila ukáže, ak smerujem späť k hazardnému hraniu. Nech si zoberiem zo skúseností druhých, že dôvody pre takéto zlyhanie odhodlanosti alebo vôle najčastejšie pramení skôr v tom, čo som neurobil, ako v tom, čo som urobil. Nech „sa stále vraciam späť“ na stretnutia.

 

Dnes si zapamätám

Vracaj sa späť (na stretnutia).

 
---

Denné zamyslenie na 3. apríl

 

Takmer v každom prípade navrátilec, ktorý sa pošmykol, vraví, „Prestal som chodiť na stretnutia,“ alebo „Mal som už po krk tých istých príbehov a tých istých tvárí,“ alebo „Mal som toľko vonkajších záväzkov, že som musel obmedziť stretnutia,“ alebo „Mal som pocit, že som načerpal optimálne výhody zo stretnutí, tak som hľadal ďalšiu pomoc v zmysluplnejších aktivitách.“ Skrátka, jednoducho prestali chodiť na stretnutia. V Anonymných gambleroch som počul vetu, ktorá triafa klinec po hlavičke: „Tí, ktorí prestali chodiť na stretnutia, nie sú prítomní na stretnutiach, kde by mohli počuť, čo sa stane tým, ktorí prestanú chodiť na stretnutia.“

 

Chodím na stretnutia dostatočne často?

 

Dnes sa modlím

Bože, udržuj ma na ceste programu AG. Nech nikdy nie som príliš unavený, príliš zaneprázdnený, príliš plný sebauspokojenia, príliš unudený, aby som chodil na stretnutia. Takmer vždy sa tieto námietky na stretnutí obrátia, ak tam len prídem. Moja únava sa rozplynie vo vyrovnanosti. Moja zaneprázdnenosť sa znižuje do jej náležitých rozmerov. Moje sebauspokojenie znova ustupuje pred ostražitosťou. A ako sa môžem nudiť na mieste, kde je taká družnosť a toľko šťastia?

 

Dnes si zapamätám

Navštevuj stretnutia.

 
---

Denné zamyslenie na 4. apríl

 

Ďalším spoločným menovateľom u tých, ktorí sa pošmyknú je nepoužívanie nástrojov programu Anonymných gamblerov – Dvanástich krokov. Najčastejšie vyjadrenia, ktoré počúvame, sú: „Nikdy som nerobil kroky,“ „Nikdy som sa nedostal cez Prvý krok,“ „Robil som kroky príliš pomaly,“ alebo „príliš rýchlo“ alebo „veľmi skoro.“ Keď to zhrnieme, títo ľudia síce uvažovali nad Krokmi, ale neuplatňovali ich svedomito a úprimne vo svojich životoch.

 

Učím sa, ako chrániť seba a pomáhať ostatným?

 

Dnes sa modlím

Nech uskutočňujem Kroky, a nielen o nich počúvam. Nech vidím niektoré z častých chýb, ktoré vedú k pádu: ak sme príliš hrdí na to, aby sme si priznali Prvý krok, ak sme príliš naviazaní na každodenné pozemské záležitosti, aby sme vnímali prítomnosť Vyššej sily, ak sme zdrvení myšlienkou prípravy na Štvrtý krok – úplnú morálnu a finančnú inventúru, ak sme príliš tajnostkárski, aby sme sa podelili o túto inventúru. Bože, prosím, veď ma pri práci na Dvanástich krokoch.

 

Dnes si zapamätám

Sledovať svoje Kroky.

 
---

Denné zamyslenie na 5. apríl

 

Ďalším spoločným motívom, ktorý neustále badáme u tých, ktorí sa pošmyknú je, že mnohí z nich boli nespokojní s aktuálnym dňom. „Zabudol som, že žijeme deň po dni,“ alebo „Začal som predvídať budúcnosť,“ či „Začal som projektovať výsledky, nielen samotný plán.“ Zdá sa, že zabudli na to, že jediné, čo máme, je TERAZ. Život sa u nich vyvíjal k lepšiemu, a podobne ako mnohí z nás zabudli, aký ťažký býval kedysi. Namiesto toho začali uvažovať, aký je neuspokojivý v porovnaní s tým, aký by mohol byť.

 

Porovnávam dnešný deň s tým včerajším, uvedomujúc si pri tom, akými úžasnými výhodami a darmi som zahrnutý?

 

Dnes sa modlím

Ak som znechutený dnešným dňom, nech si pripomeniem strasti včerajška. Ak som netrpezlivý kvôli budúcnosti, nech som vďačný za dnešok a za to, že je oveľa lepší ako život, ktorý som zanechal. Nech nikdy nezabudnem na princíp „deň po dni.“

 

Dnes si zapamätám

Šialenstvo včerajška.

 
---

Denné zamyslenie na 6. apríl

 

Čo povedať človeku, ktorý sa pošmykol alebo žiada o pomoc? Môžeme mu odovzdať posolstvo, ak je ochotný počúvať, môžeme sa s ním podeliť o svoju skúsenosť, silu a nádej. Avšak možno tá najdôležitejšia vec, ktorú môžeme urobiť, je povedať mu, že ho máme radi, že sme naozaj šťastní, že sa vrátil, a že mu chceme pomôcť najlepšie ako vieme. A musíme to myslieť vážne.

 

Dokážem ešte stále „chodiť do školy“ a naďalej sa učiť z chýb a nešťastia druhých?

 

Dnes sa modlím

Nech mám vždy dosť lásky na to, aby som privítal späť v skupine človeka, ktorý sa pošmykol. Nech si dokážem vypočuť jeho strastiplný príbeh s pokorou. Pretože vďaka mojej Vyššej sile nie som v podobnej situácii aj ja. Nech sa učím z chýb druhých a nech sa modlím, aby som ich neopakoval.

 

Dnes si zapamätám

Abstinencia nie je nikdy bez rizika zlyhania.

 
---

Denné zamyslenie na 7. apríl

 

Náš duchovný a emocionálny rast v programe Anonymných gamblerov nezávisí až tak veľmi na úspechu, ako na našich zlyhaniach a nezdaroch. Ak máme toto na pamäti, recidíva môže mať ten účinok, že nás nakopne smerom hore, namiesto dolu. V Programe nemáme lepšieho učiteľa, než starca menom Nepriazeň, okrem prípadov, kedy odmietame nechať sa ním poučiť.

 

Snažím sa byť stále schopný učiť sa?

 

Dnes sa modlím

Nech si vážim úplne celý Program s jeho nekonečnými možnosťami duchovného a emocionálneho rozvoja, aby som dokázal vnímať recidívu ako skúsenosť, z ktorej sa môžem poučiť, a nie ako „koniec sveta.“ Kiež recidíva kohokoľvek z nášho spoločenstva slúži na poučenie nielen jeho samého, ale každého z nás. Nech posilní naše spoločné odhodlanie.

 

Dnes si zapamätám

Ak sa pošmykneš, vstaň.