---

Denné zamyslenie na 12. marec

 

Ak preskúmame každý rušivý podnet, ktorý máme, či už veľký alebo malý, nájdeme pri jeho koreni určitú nezdravú závislosť a z nej vyplývajúce nezdravé nároky. Zriekajme sa teda neustále s Božou pomocou týchto príťaží, ktoré nás ochromujú. Potom môžeme byť slobodní pre život a pre lásku. Potom nás, ako aj ostatných, môže Dvanásty krok privádzať k emocionálnej pohode.

 

Snažím sa odovzdávať ďalej posolstvo programu Anonymných gamblerov?

 

Dnes sa modlím

Nech si najskôr nájdem svoj emocionálny a duchovný domov skôr ako by som sa púšťal do vážnych záväzkov v ľudských vzťahoch. Nech si poriadne posvietim na moju závislosť, či už od vzrušenia hazardných hier alebo od iných ľudí, a objavím v nej zdroj môjho nepokoja. Nech postúpim moju závislosť Bohu, tak ako ho chápem.

 

Dnes si zapamätám

Som závislý od Boha.

 

---

Denné zamyslenie na 13. marec

 

Celý môj život som hľadal útechu, bezpečie a všetky ďalšie veci, ktoré dovedna predstavujú to, čo teraz nazývam vyrovnanosť, v druhých ľuďoch. Avšak došiel som k poznaniu, že som vždy hľadal na nesprávnom mieste. Zdroj vyrovnanosti sa nenachádza vonku, ale v mojom vnútri. Kráľovstvo je vo mne, a ja už mám k nemu kľúč. Jediné, čo musím urobiť, je byť ochotný ho používať.

 

Používam nástroje Programu Anonymných gamblerov každý deň? Som ochotný?

 

Dnes sa modlím

Bože, daj mi odvahu, aby som hľadal kráľovstvo v mojom vnútri, aby som našiel ten prameň, ktorý je zdrojom nekonečnej, životodarnej rieky Božej. Nech sa v nej ozdraví moja duša. Nech nachádzam vyrovnanosť, ktorú hľadám.

 

Dnes si zapamätám

Hľadať vnútorné kráľovstvo.

 
---

Denné zamyslenie na 14. marec

 

Jedna z vecí, ktorá ma dnes udržuje na správnej ceste, je pocit lojálnosti k iným členom Anonymných gamblerov, bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú. Závisíme jeden od druhého. Viem napríklad, že by som ich sklamal, ak by som si niekedy zahral. Keď som prišiel do AG, našiel som skupinu ľudí, ktorí nielenže si pomáhali navzájom zotrvať čistí, ale ktorí boli tiež lojálni jeden k druhému prostredníctvom toho, že sami zotrvávali čistí.

 

Som lojálny k mojej skupine a k mojim kamarátom v AG?

 

Dnes sa modlím

Ďakujem Bohu za lojalitu a spoločenstvo skupiny a za vzájomnú oddanosť, ktorá nás spája. Nech dávam skupine úmerne tomu, koľko z nej čerpám. Dlhé roky som bol ten, ktorý prijímal, pričom moje dávanie nebolo nič viac ako komodita, za ktorú som očakával zaplatené uznaním, láskou alebo službičkami. Nech sa učím radosti z čistého dávania bez ďalších podmienok, bez očakávania odmeny.

 

Dnes si zapamätám

Dokonalý dar si nepýta nič naspäť.

 
---

Denné zamyslenie na 15. marec

 

Počas môjho uzdravovania boli dni, keď sa takmer všetko zdalo byť bezútešné až beznádejné. Dovolil som si upadať do depresie a hnevať sa. Teraz však chápem, že nezáleží na tom, čo si myslím a ako sa cítim. Dôležité je to, čo robím. Takže ak ma naplnia obavy a budem rozrušený, budem sa usilovať pokračovať v uzdravovaní tak, že budem navštevovať stretnutia, budem sa zapájať a spolupracovať s ostatnými v programe Anonymných gamblerov.

 

Ak sa mi zdá, že Boh je ďaleko, kto sa pohol?

 

Dnes sa modlím

Nech ma neznehybňujú pocity smútku alebo hnevu až do stavu zúfalstva. Nech hľadám korene zúfalstva v spleti mojich pocitov, nech pretriedim túto spleť, vyberiem z nej pocity, ktoré sú jeho príčinou, a nech uznám, že patria ku mne. Iba potom sa môžem znova dostať do pohybu, konať a postupne dosahovať svoje ciele. Nech sa učím využívať energiu vyvolanú hnevom na posilnenie mojej vôle a dosahovanie mojich cieľov.

 

Dnes si zapamätám

Pretriediť svoje pocity.

 
---

Denné zamyslenie na 16. marec

 

Spoločenstvo Anonymní gambleri nás učí, že sme emocionálne a duševne iní ako ostatní. Pripomína sa nám, že veľkou posadnutosťou každého patologického hráča je dokázať, že niekedy nejako dokáže ovládať svoje hranie. Pretrvávanie tejto ilúzie je udivujúce, a mnohých privedie až za brány väznice, k strate zdravého rozumu či k smrti.

 

Priznal som môjmu vnútornému ja, že jedna stávka je až príliš veľa a tisíc stávok stále nestačí?

 

Dnes sa modlím

Nech nemám žiadne ilúzie, že sa zo mňa ako z chorobného gamblera niekedy stane umiernený gambler. Nech utíšim akýkoľvek malý hlások deštruktívnej pýchy, ktorý ma zavádza, nahovárajúc mi, že teraz sa už môžem vrátiť k mojej predošlej závislosti a mať ju pod kontrolou. Toto je Program, z ktorého niet cesty späť a ja ďakujem zaň Bohu.

 

Dnes si zapamätám

Mojím cieľom musí byť celoživotná abstinencia - deň po dni.

 
---

Denné zamyslenie na 17. marec

 

Modlíme sa vetu „Neuveď nás do pokušenia,“ pretože s istotou vieme, že pokušenie na nás číha doslova za rohom. Pokušenie je ľstivé, mätúce, mocné, a trpezlivé – nikdy nevieme, kedy nás dobehne, ak stratíme ostražitosť. Pokušenie môže prísť v neodolateľnom lákaní farebného inzerátu alebo reklamy v rádiu, v neónoch a hluku kasína alebo, ešte zreteľnejšie, v priamom naliehaní iného človeka. Musíme byť neustále ostražití, pamätajúc na to, že prvá stávka, prvé vhodenie mince do automatu, či prvý hod kockou by mohli poriadne zničiť náš život.

 

Som si vedomý mojej priority číslo jeden?

 

Dnes sa modlím

Bože, vyveď ma z pokušenia – či už ide o zvuk kociek, žetónov alebo rulety, blikajúce automaty či vysvietené televízne obrazovky s ponukou kurzov v obľúbenom bare. Nech poznám limity mojej odolnosti a nech z nich nevybočujem. Nech moje odovzdanie sa do vôle Boha dá celkom nový rozmer starej fráze Ponor sa do ducha (v angl. origináli Get in the spirit).

 

Dnes si zapamätám

Ponor sa do ducha.

 
---

Denné zamyslenie na 18. marec

 

Naše staré časy pamätajú také ničivé zážitky, že sme zvykli vrúcne prisahať, Už nikdy viac. V týchto okamihoch zúfalstva sme boli celkom úprimní. A predsa, napriek našim úmyslom, bol výsledok nevyhnutne zakaždým rovnaký. Nakoniec naša spomienka na utrpenie vybledla, rovnako ako spomienka na náš „sľub“. Tak sme do toho šli znova, pričom sme dopadli ešte horšie, ako keď sme sa naposledy „vzdávali/zriekali“ (hazardných hier). Z „navždy“ sa vykľul iba jediný týždeň či deň, prípadne ešte menej. V programe Anonymných gamblerov sa učíme, že sa potrebujeme zameriavať iba na dnešný deň – na týchto konkrétnych 24 hodín.

 

Žijem svoj život iba týchto 24 hodín?

 

Dnes sa modlím

Nech dlhodobé požiadavky takých fráz ako „nikdy znova“, „v žiadnom prípade“, „navždy“, „už nikdy viac si nestavím,“ neoslabia moje rozhodnutie. Ak si „navždy“ rozložíme do jednotlivých dní – alebo dokonca častí dní – nezdá sa to tak neznesiteľne veľa. Nech sa každý deň prebúdzam s cieľom realisticky nastaveným iba na aktuálnych 24 hodín.

 

Dnes si zapamätám

Iba týchto 24 hodín.

 
---

Denné zamyslenie na 19. marec

 

Podať si poslednú stávku pre mňa nikdy nebude znamenať jednoducho zabiť pár minút alebo nechať niekoľko drobných v stávkovej kancelárii či kasíne. Výmenou za prvú stávku by som teraz odrovnal môj bankový účet, moju rodinu, náš domov, naše auto, moju prácu, moje duševné zdravie a zrejme aj môj život. Je to príliš veľká cena a príliš veľké riziko.

 

Pamätáš si na svoju poslednú stávku?

 

Dnes sa modlím

Nech si silno uvedomujem, že Boží duch je so mnou v každom čase. Nech sa učím vnímať túto duchovnú prítomnosť. Nech viem, že pred Bohom nie je nič ukryté. Na rozdiel od sveta, ktorý uznáva alebo odsudzuje moje správanie navonok, Boh vidí všetko, čo robím, čo si myslím a čo cítim. Ak sa snažím plniť Božiu vôľu, môžem vždy počítať s odmenou – s pokojom mysle.

 

Dnes si zapamätám

Boh vie všetko.