Tu sú kroky, ktoré tvoria program uzdravenia:

 

1. Priznali sme svoju bezmocnosť voči hraniu hazardných hier – naše životy sa stali neovládateľnými.
2. Dospeli sme k viere, že Sila väčšia ako naša nás môže vrátiť k normálnemu spôsobu myslenia a života.
3. Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti tejto Sily – takej, ako ju my sami chápeme.
4. Urobili sme nebojácnu morálnu a finančnú inventúru samých seba.
5. Priznali sme sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb.
6. Boli sme celkom pripravení, aby boli tieto naše charakterové chyby odstránené.
7. Pokorne sme požiadali Boha (takého, ako ho chápeme), aby odstránil naše nedostatky.
8. Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a dospeli sme k ochote všetkým to vynahradiť.
9. Urobili sme priamu nápravu vo všetkých prípadoch, kedy to bolo možné, okrem prípadov, kedy by naše konanie im alebo iným ublížilo.
10. Pokračovali sme v osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme ju priznali.
11. Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj vedomý styk s Bohom – takým, ako ho my chápeme – a prosili sme ho len o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.
12. Usilujúc sa uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach, snažili sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným hazardným hráčom.

 

Týchto „Dvanásť krokov“ vychádza z hĺbky dávnych duchovných princípov a má korene v zdravej medicínskej terapii. Najlepším dôvodom, prečo odporúčame tento program, je skutočnosť, „že funguje“.

 

Chceli by sme zdôrazniť, že sa nikomu nevnucujeme a odmietame nátlakové presviedčanie. Naším zámerom je upozorniť na to, že hranie hazardných hier je u niektorých jednotlivcov chorobou, ktorá má názov „patologické hráčstvo“. Ponúkame posolstvo, že existuje aj iná možnosť než deštruktívne patologické hráčstvo – program Anonymných gamblerov.

 

V našich radoch sú členovia, ktorí sa uzdravili z choroby tým, že prestali hrať a dopracovali sa k normálnemu spôsobu života. Títo členovia sú ochotní pomôcť každému, kto navštívi stretnutie Anonymných gamblerov.