Naše skúsenosti ukazujú, že pre zachovanie jednoty je dôležité držať sa týchto princípov:

 

1. Naše spoločné dobro by malo byť na prvom mieste. Osobné uzdravenie závisí od jednoty skupiny.
2. Naši vodcovia sú iba dôveryhodní služobníci. Nevládnu nám.
3. Jedinou podmienkou členstva v Anonymných gambleroch je túžba prestať hazardne hrať.
4. Každá skupina by mala byť samostatná – s výnimkou záležitostí, ktoré sa týkajú iných skupín alebo Anonymných gamblerov ako celku.
5. Anonymní gambleri majú iba jediný hlavný cieľ – predávať svoje posolstvo patologickému hráčovi, ktorý ešte stále trpí.
6. Anonymní gambleri by nikdy nemali podporovať ani financovať nijaké príbuzné zariadenie alebo podnik stojaci mimo AG, ani mu prepožičiavať svoje meno, aby nás problémy peňazí, majetku a prestíže neodvádzali od nášho hlavného cieľa.
7. Každá skupina AG by mala byť úplne sebestačná a odmietať príspevky zvonka.
8. Anonymní gambleri by mali ostať navždy neprofesionálni. Naše strediská služieb však môžu zamestnávať odborníkov.
9. Anonymní gambleri ako takí by nikdy nemali byť organizovaní. Môžu však vytvárať služobné rady alebo komisie, ktoré sa priamo zodpovedajú tým, ktorým slúžia.
10. Anonymní gambleri nezaujímajú stanovisko k vonkajším otázkam, preto by názov spoločenstva nemal byť nikdy zaťahovaný do verejných sporov.
11. Náš vzťah s verejnosťou je založený skôr na príťažlivosti ako na reklame. V tlači, rozhlase, filmoch, televízii a na internete musíme vždy zachovávať osobnú anonymitu.
12. Anonymita je duchovným základom programu Anonymných gamblerov. Ustavične nám pripomína, aby sme kládli princípy nad osobnosti.